Ειρ. Ηρακλείου: Μηδενικές δόσεις για συνολικό χρέος 110.000 ευρώ

0

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου με την με  ημερ 10-09-2014  απόφασή του – προσωρινή διαταγή – ορίζει την καταβολή  “μηδενικών δόσεων “ εκ μέρους της αιτούσας δανειολήπτριας, για χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2014  μέχρι 19-01-2016, με το σκεπτικό της ενδεχόμενης βελτίωσης του εισόδηματός της.   

Η δανειολήπτρια ηλικίας 46 ετών, έγγαμος με σύζυγο  Ιδ. υπάλληλο, εργαζόμενο με ημιαπασχόληση (με μισθό  173,15 ευρώ αλλά και με επίδομα ανεργίας 250,00 ευρώ), είναι μητέρα τριών ανηλίκων τέκνων  και είναι χρεωμένη σε εφτά Τράπεζες, με παράλληλα χρέη προς το Δημόσιο και στον ΟΑΕΕ αλλά και σε πολλούς ιδιώτες, “ανάσανε”  με την με ημερ   10-09-2014,απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου , στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, όπου δεν θα πληρώνει τίποτα και σε κανένα, συγχρόνως δεν κινδυνεύει να χάσει κανένα περιουσιακό στοιχείο, ιδίως την πρώτη κατοικία, που κατέχει αλλά δεν διαμένει, καθώς βρίσκεται σε περιοχή της Αττικής , την μισθώνει όμως και νοικιάζει αντίστοιχη κατοικία  στο Ηράκλειο, όπου διαμένει με τα τρία της παιδιά, καθώς ο σύζυγος μη αντέχοντας την οικονομική δυσκολία της οικογένειας, προτίμησε να απέχει από αυτήν και να μένει στην κατοικία της μητέρας του.
Πιο συγκεκριμένα  και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,της οποίας η εν λόγω καταναλώτρια -δανειολήπτρια είναι μέλος και με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της έφθασε σε αυτή την ανακουφιστική απόφαση.

Η συνολική της χρέωση  και στις εφτά   πιστώτριες Τράπεζες, φθάνει στο ποσό των 110.813,57 ευρώ συν  10.570 ευρώ σε ιδιώτες.
Το εισόδημα που διαθέτει: Είναι μόνο τα  100,00 ευρώ από τον σύζυγό της ενώ τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει:  

α) πλήρης κυριότητα οικοπέδου 253,80 τ.μ στην Αθήνα
β) διαμέρισμα στην Αθήνα 61,73 τ.μ
γ)  50%Αγροτεμάχιο – βοσκότοπος 1.478 τ.μ
δ) Ι.Χ αυτοκίνητο κυριότητας κατά 50% της  ίδιας, εμπορικής αξίας περίπου, 2000 Ευρώ.

Το Ειρηνοδικείο  Ηρακλείου Κρήτης,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του Ν. 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου και αφού διαπίστωσε ότι η καταναλώτρια δανειολήπτρια πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010,  εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει μέχρι 19-01-2016, με το παρακάτω περιεχόμενο:

1) Ορίζει μηδενικές καταβολές, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των Τραπεζών, για χρονικό διάστημα  μέχρι 19-01-2016.

2) Διατάσσει τη μη καταβολή δόσεων, από την αιτούσα  στις πιστώτριες της, για το παραπάνω χρονικό διάστημα δηλ. μέχρι 19-01-2016 λόγω της χρόνιας ανεργίας της, αλλά και του συζύγου της, λόγω  των αυξημένων αναγκών της, καθότι έχει τρία ανήλικα τέκνα, του ανεπαρκούς οικογενειακού της εισοδήματος, για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών της αναγκών.

3) Διατάσσει προσωρινά, μέχρι στις 19-01-2016, ημερομηνία που έχει οριστεί, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αιτούσας και της περιουσίας της από τις πιστώτριες, περιλαμβάνεται και η κύρια κατοικία,  καθώς ακόμα διατάσσεται να παραμείνει αμετάβλητη η πραγματική και νομική κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της δανειολήπτριας.

 
Συμπερασματικά, για την  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή, την εξωδικαστική προσπάθεια για το  μέλος της,  η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση, είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη , καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  της οικογένειας της δανειολήπτριας, καθορίζει “Μηδενικές Δόσεις” .

 

Σχόλια