Ειρ. Ηρακλείου: περίοδος χάριτος τριών ετών και διατήρηση του συνόλου της περιουσίας της αιτούσας

0

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, έκανε δεκτό το αίτημα δανειολήπτριας για χορήγηση προσωρινής διαταγής για οφειλές συνολικού ύψους 157.000 ευρώ προς τρεις πιστώτριες Τράπεζες, και διέταξε τη διατήρηση της νομικής και πραγματικής κατάστασης του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας της, καθώς επίσης και την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου εναντίον της, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως.

Το μοναδικό της εισόδημα, πέραν των οικονομικών ενισχύσεων που λαμβάνει από συγγενικά της πρόσωπα, προέρχεται από μίσθωμα ύψους 300 Ευρώ ενός διαμερίσματος, ενώ στα υπόλοιπα περιουσιακά της στοιχεία περιλαμβάνονται:

α) Η πλήρης κυριότητα ενός διαμερίσματος συνολικής επιφανείας 130,20 τ.μ, το οποίο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία,
β) Ένα διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 80,00 τ.μ
γ) Ένα Ι.Χ. επιβατηγό όχημα.

Τέλος, το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου χορηγεί στην αιτούσα περίοδο χάριτος τριών ετών, μετά το πέρας της οποίας, εκείνη υποχρεούται, έως τη συζήτηση της κύριας αίτησης και με τον όρο αυτής, σε καταβολή δόσης ύψους 300 Ευρώ μηνιαίως συμμέτρως κατανεμημένης προς όλες τις πιστώτριες Τράπεζες, για την διάσωση της κύριας κατοικίας της.