Ειρ. Ιεράπετρας: διαγραφή χρέους 92 τοις εκατό για άνεργη δανειολήπτρια

0

Με την υπ’ αριθμ. 36/2014 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας,  η αιτούσα απαλλάχτηκε από τις 72.645,36 ευρώ, και πλέον καλείται να αποπληρώσει οφειλές ύψους μόνο 6.000 ευρώ, καταβάλλοντας 100 ευρώ μηνιαίως, επί μία πενταετία.

Οι δαπάνες της αιτούσας περιορίζονται , καθώς δεν διαθέτει εισόδημα ενώ συγχρόνως λαμβάνει είδη πρώτης ανάγκης και διατροφής από το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγίου Νικολάου και το κοινωνικό παντοπωλείο.

Μέχρι το 2011 που εργαζόταν, η αιτούσα υπήρξε συνεπής με τις υποχρεώσεις της, πλην όμως, λόγω μεταγενέστερης απόλυσής της, σταδιακά σταμάτησε να εξυπηρετεί το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών της, λόγω περιέλευσής της σε πραγματική και μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής του χρέους της.

Τέλος, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, λόγω έλλειψης αγοραστικού ενδιαφέροντος δεν απαιτείται η εκποίηση της περιουσίας της αιτούσας, η οποία αποτελείται από το δικαίωμα επικαρπίας σε ένα αγροτεμάχιο μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, συνολικής επιφάνειας 356,40 τ.μ εκτός σχεδίου πόλεως και εντός ζώνης οικισμού, επί του οποίου έχει αναγερθεί διώροφη αυθαίρετη οικοδομή επιφάνειας 90 τ.μ εκάστου ορόφου.

Σχόλια