Ειρ. Ιεράπετρας: μηνιαία δόση εκατό ευρώ σε οφειλέτη δανείων 533.704 ευρώ

0

Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας αναγνώρισε στο πρόσωπο οικογένειας δανειοληπτών, με οφειλές σε τρία τραπεζικά ιδρύματα συνολικού ύψους 533.704,49 ευρώ και με μηνιαίο εισόδημα ύψους 1.200 ευρώ μόνο για τη σύζυγο, με τον σύζυγο άνεργο και τη σύζυγο δημόσιο υπάλληλο, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζει ο Ν. 3869/2010, για την ένταξή της στις προστατευτικές του διατάξεις.

Με τη συνδρομή της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, έκανε δεκτό το αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής και διέταξε την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος τους και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της, καθώς και την καταβολή του ποσού των 100 ευρώ μηνιαίως συνολικά, ποσό το οποίο θα καταβάλλεται μόνο από την εισοδηματοδούχο σύζυγο, που έχει μισθό Δημοσίου Υπαλλήλου, ισομερώς κατανεμημένα προς όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, για μία τετραετία.

Για την έκδοση της σχετικής προσωρινής διαταγής, το Ειρηνοδικείο έλαβε υπόψιν του ότι ο σύζυγος είναι χρεωμένος με το ποσό των 274.183,90 Ευρώ σε δύο τράπεζες, ως οφειλέτης και εγγυητής, η δε σύζυγος με το ποσό των 259.520,58 ευρώ ως οφειλέτρια, με μόνο εισόδημα τον μισθό της συζύγου ύψους 1200 Ευρώ και με περιουσιακά στοιχεία δύο μονοκατοικίες και τρία οικόπεδα για τον σύζυγο και δυο οικόπεδα και ένα Ι.Χ. για τη σύζυγο.

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που συνέδραμε την οικογένεια δανειοληπτών για την ένταξή τους στο Ν. 3869/2010, θεωρεί την απόφαση αυτή ελπιδοφόρα για την οικογένεια των καταναλωτών, καθώς καλείται για τέσσερα χρόνια να πληρώσει μηνιαία δόση 100 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 4.800 ευρώ, που θα καταβάλλονται μόνο από την σύζυγο.

 

Σχόλια