Ειρ. Ιεράπετρας: Ο ιδιοκτήτης καφετέρειας υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

0

Η αιτούσα διατηρεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα καφετέριας, δηλώνοντας μηνιαίο εισόδημα 700 Ευρώ, ενώ το κόστος διαβίωσής της ανέρχεται στο ποσό των 800 Ευρώ το μήνα. Στην αίτηση της η αιτούσα δηλώνει ότι η επιχείρησή της από το έτος 2009 σημείωσε πτώση του τζίρου της και έκτοτε δέχεται την οικονομική στήριξη των γονέων της, οι οποίοι χρηματοδοτούν τόσο την ίδια και τα ανήλικα τέκνα της, όσο και τις ανάγκες της επιχείρησής της.

Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, έκανε δεκτό το αίτημα της τρίτεκνης δανειολήπτριας για χορήγηση προσωρινής διαταγής για οφειλές συνολικού ύψους 412.500 Ευρώ, σε τέσσερις πιστώτριες Τράπεζες, διατάσσοντας την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των περιουσιακών της στοιχείων, τα οποία περιλαμβάνουν, α) μία μονοκατοικία 70 τ.μ. στον Μακρύ Γιαλό Λασιθίου, που αποτελεί και την κύρια κατοικία της, β) ένα αγροτεμάχιο με ελιές
και τέλος, γ) ένα όχημα ιδιωτικής χρήσεως.

Τέλος, με την ίδια απόφαση, η αιτούσα υποχρεώνεται σε μηνιαία καταβολή ποσού ύψους 80 Ευρώ, για μία τετραετία, η οποία θα καταβάλλεται προς τις τέσσερις πιστώτριες τράπεζες, συμμέτρως κατανεμημένες, και εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός.

Σχόλια