Ειρ. Καλαμάτας: Απαγόρευση εκποίησης κύριας κατοικίας άνεργης δανειολήπτριας και ορισμός μηδενικών καταβολών

0

Μία ακόμα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα απόφαση, υπέρ υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου, έλαβε το Ειρηνοδικείο Καλαμάτας, δίνοντας «ανάσα» σε 37χρονη άνεργη, δανειολήπτρια.

Η αιτούσα, άνεργη από το 2009 και με χρόνια προβλήματα υγείας, είχε συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 93.517, 98 ευρώ και περιήλθε σε πραγματική αδυναμία πληρωμής, κινδυνεύοντας με εκποίηση της κύριας κατοικίας της, η οποία αποτελεί και το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της.

Το Ειρηνοδικείο εξετάζοντας τα πραγματικά περιστατικά και τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, έκρινε, ότι υφίσταται αποδεδειγμένη πραγματική και ανυπαίτια αδυναμία της αιτούσας να ικανοποιήσει τους πιστωτές της, καθώς τα πενιχρά οικογενειακά εισοδήματα, σε συνδυασμό με τη φύση της παθήσεώς της και την αδυναμία εξεύρεσης εργασίας, καθιστούν δύσκολη ακόμα και την καθημερινή διαβίωσή της.
Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο, με την υπ’ αριθμ. 32/2013 απόφασή του [PDF], διέταξε την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της αιτούσας από τη διαδικασία ρευστοποίησης, ενώ παράλληλα όρισε μηδενικές καταβολές για το σύνολο του χρέους, μέχρι 13-2-2014, οπότε και θα συζητηθεί ενδεχόμενος επαναπροσδιορισμός μηνιαίων δόσεων, σε νέα δικάσιμο.

 

Σχόλια