Ειρ. Καστελλίου (76/2015): δικαίωση δανειολήπτη και κούρεμα χρέους κατά εξήντα τοις εκατό

0

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με την  υπ’ αριθ. 76/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καστελλίου, έχουμε πλήρη διάσωση του συνόλου της περιουσίας του δανειολήπτη, ρυθμίζεται το χρέος του, ορίζεται δόση μικρότερη από την ορισθείσα δόση στην Προσωρινή Διαταγή, ενώ “κουρεύτηκε” και το χρέος του κατά 60%.

Ειδικότερα, πρόκειται για συνταξιούχο του Ι.Κ.Α, ηλικίας 74 ετών, ο οποίος είναι χήρος και έχει δύο ενήλικα τέκνα. Με μηνιαία σύνταξη 619 ευρώ, ο εν λόγω συνταξιούχος έχει μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς δύο πιστώτρις Τράπζες, το συνολικό ύψος των οποίων είναι 24.191  ευρώ. Επίσης, διαθέτει και ετήσιο εισόδημα 900 ευρώ από αγροτική επιδότηση.

Τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει ο δανειολήπτης είναι:
Μία (1) Οικία, 50 τ.μ.
— Αρκετά αγροτεμάχια
— Ένα (1) Ι.Χ. Αυτοκίνητο

Το δικαστήριο εξέδωσε  την υπ’ αριθμ. 76/2015 απόφασή του με την οποία:

—  Δέχεται την αίτηση.
—  Ρυθμίζει τα χρέη του δανειολήπτη, με τον ορισμό  μηνιαίας δόσης των 90 ευρώ,  για  ένα χρόνο και δύο μήνες (14 μήνες)
—  Εξαιρεί της εκποίησης, την κύρια κατοικία.
—  Εξαιρεί της εκποίησης τη λοιπή ακίνητη, αγροτική περιουσία του αιτούντος και το όχημα ιδιοκτησίας του,
—  Χορηγεί “περίοδο χάριτος ”τριετίας”.
—  Επιβάλλει στον δανειολήπτη την υποχρέωση  για την διάσωση της  κύριας κατοικίας, την καταβολή μηνιαίας δόσης 90 ευρώ, για 9 χρόνια, ήτοι σε 108 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
— “Κουρεύει”  το χρέος των 24.191 ευρώ, κατά 60%.

Ως ιδιαίτερα σημαντικό σημειώνεται, το γεγονός ότι, ορίστηκε δόση μικρότερη από την ορισθείσα δόση στην Προσωρινή Διαταγή, ενώ επίσης συνυπολογίστηκε  και ο χρόνος των προσωρινών καταβολών, των είκοσι δύο μηνών, ο οποίος και αφαιρέθηκε από τον χρόνο της οριστικής ρύθμισης. 

Σχόλια