Ειρ. Νεάπολης Λασιθίου (13/2015): επιστροφή παρακρατηθέντος επιδόματος ανεργίας

0

Δικαίωση άνεργης δανειολήπτριας, με την υπ. αρ.13/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Νεάπολης Λασιθίου, της οποίας είχε γίνει παρακράτηση του επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ από την πιστούχο Τράπεζα.

Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη υπόθεση – σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης – πρόκειται για άνεργη δανειολήπτρια,  επιδοματούχο του Ο.Α.Ε.Δ, της οποίας το επίδομα ανεργίας, κατασχέθηκε από την Τράπεζα στην οποία υπήρξε οφειλέτης δανείου.

Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 εδ. δ του άρθρου 982 ΚΠολΔ, εξαιρούνται από την κατάσχεση, οι απαιτήσεις μισθών περιλαμβανόμενου του δώρου εορτών, ή συντάξεων (επίδομα ανεργίας) η θιγόμενη καταναλώτρια υπέβαλλε αγωγή κατά της εν λόγω Τράπεζας. Στην αγωγή της, η ενάγουσα εκθέτει ότι η εναγόμενη Τράπεζα, προέβη σε παράνομη αφαίρεση  από συγκεκριμένο λογαριασμό που διατηρεί σε αυτή και στην οποία κατατίθεται το επίδομα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ το ποσό των 396 ευρώ για τον πρώτο μήνα ανεργίας, καθώς και 396 ευρώ για τον δεύτερο μήνα ανεργίας, συνολικά 792 ευρώ, αν και ήταν γνωστό ότι τα ποσά αυτά αντιπροσώπευαν το επίδομα ανεργία της.

Το Δικαστήριο  της Νεαπόλεως Λασιθίου, με την υπ. αρ.13/2015 απόφασή του, αποφάσισε:

α) Να κάνει δεκτή  την αγωγή της δανειολήπτριας.

β) Υποχρεώνει την Τράπεζα, να καταβάλλει στην καταναλώτρια το ποσό των 992,00 ευρώ, (καθώς επιδικάστηκαν και 200 ευρώ, για έξοδα ηθικής βλάβης) νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση.

γ) Καταδικάζει, την Τράπεζα στα δικαστικά έξοδα της καταναλώτριας, τα οποία καθορίζει στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, λόγω της ήττας της

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, οι πρακτικές των Τραπεζών (παρακράτηση χρηματικού ποσού) στερούνται νομιμότητας, ακόμα και αν ο ίδιος ο πελάτης, έχει παραχωρήσει την συγκατάθεσή του, υπογράφοντας σχετικό όρο σε σύμβαση και γι’ αυτό καλεί τους θιγομένους καταναλωτές  να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη.

Σχόλια