Ειρ. Νεάπολης – Λασιθίου(75/2015): αναστολή αναγκαστικών μέτρων κατά πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής εγκατάστασης

0

 

 


Το Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως Λασιθίου, με την υπ. αρ.75/2015 απόφασή του κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, διέταξε την αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, σε βάρος  της περιουσίας οικογένειας (πατέρα, μητέρας και γιου) και συγκεκριμένα μίας κτηνοτροφικής μονάδας, ιδιοκτησίας του γιου και ένα οικόπεδο 40,59 τ.μ, με κτίσμα 28 τ.μ., το οποίο αποτελεί την πρώτη κατοικία της οικογένειας.   

 

Επί της ουσίας της απόφασης και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι εν λόγω δανειολήπτες προσέφυγαν στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ζητώντας την υπαγωγή τους στο Ν. 3869/2010 (“Νόμος Κατσέλη”), καθώς δήλωσαν αδυναμία πληρωμής του ληξιπρόθεσμου χρέους τους, σε δυο συνολικά Τράπεζες.

 

Ειδικότερα, πρόκειται για  πατρική οικογένεια  δανειοληπτών (πατέρας, μητέρα, γιος) ηλικίας 59, 54 και 35 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι δέχθηκαν τα αναγκατσικά μέτρα των Τραπεζών, με κατάσχεση και πλειστηριασμό της περιουσίας των.

 

Παρά ταύτα, το Ειρηνοδικείο  της Νεαπόλεως Λασιθίου,  επειδή έκρινε ότι  οι δανειολήπτες έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης στο Ν. 3869/2010 και η αίτηση τους πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει, καθώς πληρούνται οι εκ του νόμου προϋποθέσεις, έκανε δεκτή την αίτηση, διατάσσοντας την αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως, που επισπεύδεται λόγω της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων (κτηνοτροφική μονάδα -πρώτη κατοικία), μέχρι την ημερομηνία εκδίκασης των αιτήσεων των δανειοληπτών, που έχει οριστεί στις 6/7/2016 και υπό τον όρο καταβολής στους πιστωτές, του συνολικού ποσού  των 150 ευρώ μηνιαίως, συνολικά και για τα τρία μεή της ανωτέρω οικογενείας.  

Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρείται μια ιδιαίτερα θετική απόφαση, καθώς το Δικαστήριο Λασιθίου, αποφάσισε να ανασταλεί η επισπευδόμενη εκτέλεση εις βάρος της περιουσίας  των δανειοληπτών, οι οποίοι έχουν προσφύγει στο ν.3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά) και οι αιτήσεις τους, περιμένουν την εκδίκαση τους, το έτος 2017.

Επιπλέον, οι αιτούντες αντιμετώπισαν μια καταχρηστική πολιτική εκ μέρους των πιστωτριών Τραπεζών, καθώς έχουν αιτηθεί ένταξη στον Ν. 3869/2010, για τη ρύθμιση των οφειλών τους, ζητώντας προστασία της κύριας κατοικίας τους, αλλά και ο γιος, ως επαγγελματλίς κτηνοτρόφος και τρίτεκνος, την διάσωση της κτηνοτροφικής του μονάδας, ως μοναδικής πηγής εσόδων.

 

 

 

 

Σχόλια