Ειρ. Πατρών 269/2014: Αποζημίωση δανειολήπτη για παράνομο συμψηφισμό και αφαίρεση χρηματικού ποσού από λογαριασμό που υπάγεται στο ακατάσχετο

0

 Το Ειρηνοδικείο Πατρών με την υπ’ αριθμ. 269/2014 απόφασή – την οποία μας κοινοποίησε ο Δικηγόρος Πατρών κ.Παν.Καποτάς – του καταδικάζει την πιστώτρια τράπεζα σε αποζημίωση δανειολήπτριας, συνταξιούχου τόσο για την υλική όσο και για την ηθική βλάβη, που υπέστη από τον παράνομο συμψηφισμό και την αφαίρεση από το λογαριασμό της του ποσού της σύνταξής της, το οποίο αποτελεί ακατάσχετη απαίτηση κατά το άρθρο 982 παρ.2,δ ΚΠολΔ.

Η ενάγουσα, συνταξιούχος ΟΓΑ, είχε συμβληθεί με την τράπεζα με σύμβαση καταναλωτικού δανείου, στην οποία είχε συμφωνήσει η πληρωμή των δόσεων να γίνεται με χρέωση του τραπεζικού της λογαριασμού, τον οποίο τηρούσε για την καταβολή της συντάξεώς της. Όταν κάποιες δόσεις αυτού του δανείου κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, η τράπεζα, για την ικανοποίησή της, αφαίρεσε το ποσό το οποίο είχε καταβληθεί για τη σύνταξη της. Ωστόσο, δεδομένου ότι το αφαιρεθέν ποσό αφορούσε τη σύνταξή της, πράγμα που γνώριζε η τράπεζα, και δεδομένου ότι η αφαίρεση έγινε κατά το χρονικό διάστημα που ισχύει το ακατάσχετο κατά το άρθρο ΚΠολΔ 982 παρ.3 , δηλαδή πριν την παρέλευση της επομένης ημέρας από την καταβολή της σύνταξης, η τράπεζα επέδειξε παράνομη συμπεριφορά.

Το δικαστήριο υποχρέωσε την τράπεζα να επιστρέψει στην ενάγουσα όλο το ποσό που της αφαίρεσε. Επιπλέον,  επιδίκασε στην ενάγουσα το ποσό των 668 ευρώ ως ηθική βλάβη, λόγω της ψυχικής αναστάτωσης που της προκάλεσε η ενέργεια της τράπεζας, καθώς ανέμενε, λόγω Πάσχα, να καλύψει τις εορταστικές της ανάγκες από το ως άνω ποσό.

Σχόλιο του κ. Παν. Καποτά, Δικηγόρου Πατρών
 «Η πρακτική των τραπεζών να αφαιρούν ποσά συντάξεων και μισθών την ημέρα καταβολής τους και μέχρι την επομένη ημέρα αλλά και μέχρι του ύψους της σύνταξης ή του μισθού είναι παράνομη πρακτική. Ακόμα και εάν έχει προβλεφθεί με όρο στη δανειακή σύμβαση η απευθείας χρέωση του λογαριασμού, αυτή δεν μπορεί να γίνει όσο ισχύει η ανωτέρω απαγόρευση. Οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να προσφύγουν στα δικαστήρια και να ζητήσουν αποζημίωση για την παράνομη ενέργεια.». 

 

Σχόλια