Ειρ. Πόρου: Απόφαση ολικής διαγραφής χρέους 34χρονης αγρότισσας

0

Την ολική διαγραφή χρέους ύψους 102.000 ευρώ 34χρονης αγρότισσας, αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Πόρου με το σκεπτικό της «συνυπαιτιότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων στην υπερχρέωση της, εφόσον τα εισοδήματά της δεν δικαιολογούσαν την χορήγηση δανείων τέτοιου ύψους».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κϊνησης Πάτρας, στην οποία προσέφυγε η δανειολήπτρια ζητώντας βοήθεια, η 34χρονη προσπάθησε να έρθει σε συμβιβασμό με τις τράπεζες αλλά συνάντησε την «αρνητική και άτεγκτη στάση τους».

Το δικαστήριο έκρινε (Ειρ. Καλαυρίας 67/2013) ότι υπάρχει χαώδης δυσαναλογία μεταξύ της οφειλής και των εισοδημάτων της δανειολήπτριας και της μόνιμης αδυναμίας αυτής να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις της και ως εκ τούτου, οι οφειλές της αιτούσας προς τις πιστώτριες τράπεζες πρέπει να διαγραφούν οριστικά με τον ορισμό μηδενικών καταβολών (άρθρο 8, παρ. 5 του Ν. 3869/2010).