Ειρ. Ρεθύμνου: Διάσωση κύριας κατοικίας και 82 τα εκατό “κούρεμα” χρέους

0

Το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου με την υπ’ αριθμόν 103/2014 απόφασή του, δικαίωσε τρίτεκνο δανειολήπτη, μόνιμο δημοτικό υπάλληλο, με “κούρεμα” 82 τοις εκατό του χρέους του, το οποίο ήταν 174.954,96 ευρώ.

Ειδικότερα και σύμφωνα με ανακοίνωση της ‘Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο δανειολήπτης είναι μέλος, πρόκειται για δανειολήπτη 48 ετών, έγγαμο και πατέρα τριών τέκνων, ο οποίος έχει υποστεί μείωση του μισθού του. Ο εν λόγω δανειολήπτης είχε συνολικό χρέος σε δύο τράπεζες, 174.954,96 ευρώ.

Ο οφειλέτης διαθέτει εισόδημα 962,68 ευρώ από τον μισθό του, με επιπλέον εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις 50,00 ευρώ περίπου ετησίως. Η σύζυγος του είναι άνεργη, χωρίς να λαμβάνει επίδομα ανεργίας.

Το δικαστήριο του Ρεθύμνου έκρινε ότι η οικονομική κατάσταση του αιτούντος δεν αναμένεται να βελτιωθεί λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και της συνεχούς μείωσης των μισθών και επιδομάτων και έτσι, τον ενέταξε στο Ν.3869/2010 και αποφάσισε:

α) Την εξαίρεση από τον πλειστηριασμό της κύριας κατοικίας εμβαδού 84,14 τ.μ., αλλά και των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
β) Τη ρύθμιση των χρεών του δανειολήπτη, με την καταβολή μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών δόσης των 100 ευρώ.
γ) Τη χορήγηση τετραετούς περιόδου χάριτος, για την καταβολή μηνιαίων δόσεων προς διάσωση της κυρίας κατοικίας.
δ) Την υποχρέωση του δανειολήπτη να καταβάλλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, το ποσό των 113,58 ευρώ σε 240 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με αποτέλεσμα, σε 20 έτη να έχει καταβάλει 27.261,36 ευρώ, συνεπώς ”κούρεμα” του χρέους του κατά 82% περίπου.
 

Σχόλια