Ειρ. Ρεθύμνου: Μηνιαία δόση 150 ευρώ για δανειολήπτη με χρέος 243.000 ευρώ

0

Το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου με την με ημερ. 22/2/2014 απόφασή του, δικαίωσε επιτηδευματία, μέλος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ο οποίος οφείλει το ποσό των 243.661,25 ευρώ, ως οφειλέτης και εγγυητής, σε δύο πιστώτριες τράπεζες.

Ειδικότερα, το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου, αφού διαπίστωσε ότι απέτυχε η προσπάθεια του προδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των διαδίκων, δέχτηκε το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής, για χρονικό διάστημα δέκα ετών, δηλαδή, μέχρι το έτος 2024.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η απόφαση του Δικαστηρίου του Ρεθύμνου, αφορά ελεύθερο επαγγελματία, 61ετών και πατέρα τριών ενηλίκων τέκνων, του οποίου το εισόδημα υπέστη μείωση, λόγω της οικονομικής κρίσης.

Το εισόδημα του οφειλέτη είναι 500 ευρώ από την εργασία του, ενώ διαθέτει ακόμα, μια κατοικία 80 τ.μ., μια επαγγελματική στέγη 100 τ.μ., αρκετά αγροτεμάχια μονοετούς καλλιέργειας, 17.000 ελαιόδενδρα και ένα επαγγελματικό Ι.Χ.

Το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου Κρήτης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει για δέκα έτη, δηλαδή μέχρι το 2024 με την οποία:

1) Απαγορεύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης ρύθμισης, κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης των αναφερομένων στην αίτηση περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής υποθήκης ή προσημείωση υποθήκης καθώς και την επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση.

2) Καθορίζει μηνιαία δόση καταβολής προς τις πιστώτριες του, 150 ευρώ, όσο αντιστοιχεί στις τελευταίες ενήμερες δόσεις των δανείων του.

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή την εξωδικαστική προσπάθεια για το μέλος της, αλλά και για τον ίδιο τον δανειολήπτη, η απόφαση αυτή είναι σύμφωνη με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, καθώς ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία του δανειολήπτη, διασώζει την περιουσία του, υποχρεώνοντας τον να καταβάλλει για όλες του τις οφειλές 150 ευρώ το μήνα.

Σχόλια