Ειρ. Σητείας 30/2015: Κούρεμα χρέους και διάσωση κύριας κατοικίας, για δανειολήπτρια με οφειλές 112.000 ευρώ

0

Το Ειρηνοδικείο Σητείας, με την υπ.αρ. 30/2015 απόφαση του, «κούρεψε» κατά 52%  το χρέος και διέσωσε από την εκποίηση την κύρια κατοικία χήρας δανειολήπτριας, μητέρας δύο τέκνων, εργαζόμενης εποχιακά ως ξενοδοχοϋπάλληλος, η οποία οφείλει συνολικά σε μία Τράπεζα, το ποσό των 112.450,37 ευρώ.
 
Το μηνιαίο εισόδημα της εν λόγω δανειολήπτριας ανέρχεται στα 875 ευρώ, προερχόμενο από τον μισθό της, ενώ παράλληλα λαμβάνει μηνιαία σύνταξη χηρείας ποσού 179 ευρώ, και αποκομίζει 349,41 ευρώ ετησίως από γεωργικές εργασίες. Αντίστοιχα το μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας προσδιορίζεται από την ίδια στο ποσό των 1.200 ευρώ.

Τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει είναι τα εξής:

α) Μια (1) ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 130,14 τ.μ., διαθέτουσας υπογείου επιφάνειας 73,52 τ.μ.                                                                                               
β) Ένα (1) οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 854,97 τ.μ., κατά ποσοστό κυριότητας 5/8 γ) Τριακόσια σαράντα (340) ελαιόδεντρα, τα οποία διαθέτει εξ αδιαιρέτου, με τα τέκνα της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, το δικαστήριο έκρινε ότι  η ανωτέρω, πληροί τις προϋποθέσεις ένταξής της στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 (“Νόμος Κατσέλη”) αποφασίζοντας τα εξής, παρά τις ενστάσεις της πιστώτριας Τράπεζας:
 
α) Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας.
β) Ρυθμίζει τα χρέη της  αιτούσας, με τον ορισμό μηνιαίων καταβολών, συνολικού ποσού 462 ευρώ/
γ) Χορηγεί πενταετή περίοδο χάριτος.
δ) “Κουρεύει” το χρέος  της αιτούσας κατά 52%.
ε) Επιβάλλει στην αιτούσα  την υποχρέωση, μετά τη λήξη της πενταετίας, να καταβάλει για την διάσωση της κατοικίας της, το ποσό των  145,18 ευρώ μηνιαίως, επί δεκαπέντε συνολικά έτη, ήτοι 180 μήνες.