Ειρ. Σητείας (47/2015): διάσωση όλων των περιουσιακών στοιχείων, εποχικού υπαλλήλου

0

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο εν λόγω δανειολήπτης είναι μέλος, ο τελευταίος υπέβαλε αίτημα ένταξής του στο Ν.Κατσέλη, το οποίο και αππερίφθη εξωδικαστικά. Εν προκειμένω πρόκειται για έγγαμο δανειολήπτη, με σύζυγο άνεργη και πατέρα δύο ανηλίκων τέκνων, ο οποίος βρέθηκε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, συνολικού ποσού 71.292,80  ευρώ, σε μία πιστώτρια Τράπεζα, λόγω μείωσης των εισοδημάτων του.

Τα εισοδήματα του δανειολήπτη είναι 960 ευρώ, από τον μηνιαίο μισθό του, ενώ διαθέτρει ετήσιο γεωργικό εισόδημα, συνολικού ύψους 720 ευρώ και επιπλέον λαμβάνει ετησίως 3.100 ευρώ, από αγροτική επιδότηση. Η σύζυγος του παραμένει άνεργη, χωρίς επίδομα ανεργίας.

Τα περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη είναι: α) Μία (1) οικοδομή  123,61 τ.μ
β) Ένα (1) οικόπεδο 300,85 τ.μ  γ) Είκοσι (20) περίπου 20 στρέμματα, αγροτεμάχια  με ελιές και αμπέλια  δ) Ένα (1) Ι.Χ. και ε) Μία (1) βάρκα.

Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο της Σητείας,  αφού μελέτησε το φάκελλο της δικογραφίας και τα έγγραφα που προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος, τα οποία έγιναν δεκτά, από το Δικαστήριο της Ιεράπετρας, παρά τις προβαλλόμενες ενστάσεις της  πιστώτριας Τράπεζας, εξέδωσε  την υπ. αρ. 47/2015 απόφαση, με την οποία ορίζονται τα εξής:  

α) Δέχεται την αίτηση του οφειλέτη 
β) Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος, με τον ορισμό μηνιαίων καταβολών 80 ευρώ, προς την πιστώτρια τράπεζα, επί μια πενταετία
γ) Χορηγεί “περίοδο χάριτος ” πέντε (5) ετών
δ) Επιβάλλει στον αιτούντα, μετά την πάροδο της πενταετίας, για την διάσωση της κατοικίας του,  την καταβολή μηνιαίας δόσης , 231,72 ευρώ για 18 συνολικά έτη, ήτοι σε 216  ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
ε) Απαλλάσσει τον οφειλέτη του υπολοίπου του ποσού του χρέους των 16.441,28 ευρώ, με την προϋπόθεση τήρησης των οριζομένων.

Σχόλια