Ειρ. Χαλανδρίου: ολική διαγραφή χρέους υπερχρεωμένης δανειολήπτριας

0

 

Το Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου, με την υπ’ αριθμ. 87/2014 απόφασή του, αναγνώρισε στο πρόσωπο άνεργης δανειολήπτριας, με οφειλές σε τραπεζικό ίδρυμα ύψους 23.737 ευρώ και με μοναδικό εισόδημα στο όνομά της την κύρια κατοικία της, υποθηκευμένη για χρέη των γονιών της, την πλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπει ο Ν. 3869/2010 για την ένταξή της, στις προστατευτικές του διατάξεις.

Το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να προστατευθεί η κύρια κατοικία της αιτούσας χωρίς υποχρέωση ικανοποίησης της πιστώτριας τράπεζας με την καταβολή χρηματικού ποσού. Ως εκ τούτου προχώρησε στον ορισμό μηδενικών καταβολών προς την πιστώτρια τράπεζα, χωρίς ορισμό νέας δικασίμου για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών.

Στο σχηματισμό της δικαστικής κρίσης βάρυναν σημαντικά τόσο το χαμηλό ύψος των δανειακών της υποχρεώσεων όσο και η έλλειψη εισοδήματος για την πληρωμή του ένδικου χρέους. Τέλος, με την απόφασή του για διαγραφή του χρέους της δανειολήπτριας, το Ειρηνοδικείο προωθεί και την επανένταξη της υπερχρεωμένης στην οικονομική και κοινωνική ζωή, ως βασικού σκοπού του ν. 3869/2010. Η δικηγόρος που χειρίστηκε την υπόθεση, κ. Ζωή Παναγιωτοπούλου, δήλωσε την ικανοποίησή της από την συγκεκριμένη απόφαση, που αποτελεί μία από τις λίγες με τις οποίες ορίζονται μηδενικές μηνιαίες καταβολές προς την πιστώτρια τράπεζα.
 

Σχόλια