Ειρ. Χανίων 193/2017: Διάσωση μοναδικής κατοικίας δημοσίου υπαλλήλου

0

 

Με την υπ.αρ. 193/2017 απόφασή του το Ειρηνοδικείο Χανίων δικαίωσε την υπερχρεωμένη δημόσια υπάλληλο, η οποία επέτυχε να ρυθμίσει το χρέος της έναντι της μοναδικής πιστώτριας τράπεζας αλλά και να διασώσει τη μοναδική κατοικία της

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, χειρίστηκε την υπόθεση της διαζευγμένης δημοσίου υπαλλήλου και μητέρας των δύο ανήλικων τέκνων τόσο εξωδικαστικώς όσο και ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χανίων, με τη συνεργασία δικηγόρου των Χανίων. Ειδικότερα, μετά την απόρριψη της σχετικής προτάσεως εκ μέρους της δανειολήπτριας τράπεζας και την ουσιαστική αποτυχία της εξωδικαστικής διαδικασίας, κατατέθηκε αίτηση στο Ειρηνοδικείο Χανίων, ως επόμενο νομοθετημένο βήμα του ν. 3869/2010, του γνωστού ως «νόμου Κατσέλη».

Ειδικότερα, στο σκεπτικό της υπ. αρ.193/2017απόφασης του Ειρηνοδικείου Χανίων αναφέρεται «Διαπιστώνεται πλέον  ότι από τότε που η Χώρα μας πέρασε στην εποχή των μνημονίων, έχει επέλθει μια σοβαρή εσωτερική υποτίμηση, η οποία ανάγεται προεχόντως στις δραστικές περικοπές που έγιναν σε μισθούς και συντάξεις, με αποτέλεσμα να καθίσταται επιβεβλημένη η ανάγκη αναθεώρησης συμβατικών ή άλλων παροχών που συμφωνηθήκαν ή επιβλήθηκαν, υπό διαφορετικά οικονομικά δεδομένα».

Η οφειλή της αιτούσας, η οποία είναι διαζευγμένη μητέρα δύο ανηλίκων τέκνων, ανέρχεται στο ποσό των  161.477,97  ευρώ, σε μία και μοναδική Τράπεζα.  Επί των παραπάνω αναφερομένων το Ειρηνοδικείο Χανίων, αποφάσισε να ρυθμίσει τα χρέη της δανειολήπτριας, με σκοπό την απαλλαγή της, αφού τηρηθούν οι όροι της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία της.

Ειδικότερα με την υπ’ αριθμ. 193/ 2017 απόφαση το Ειρηνοδικείο Χανίων αποφάσισε:

Ρυθμίζει τα χρέη της δανειολήπτριας με μηνιαίες καταβολές, επί μια τριετία, ποσού 482,99 ευρώ.
Εξαιρεί της εκποίησης το ακίνητο  που δηλώνει ως κύρια κατοικία (διαμέρισμα επί οικοδομής εμβαδού 103,53 τ.μ.), αλλά και το όχημα ,που έχει στην κυριότητα της.
Χορηγεί περίοδο χάριτος τριών ετών, για τη διάσωση της κατοικίας.
Επιβάλλει στην  δανειολήπτρια  την υποχρέωση, να καταβάλει για 20 έτη (240 μήνες)  ποσό 426, 28 ευρώ ανά μήνα.
“Κούρεμα” του χρέους (υπόλοιπα των απαιτήσεων) τα οποία δεν καλύφθηκαν από τις  ως άνω ρυθμίσεις  ποσού, 24.490,35 ευρώ.