Ειρ. Χανίων: 236/2015: 68 τοις εκατό κούρεμα χρέους σε συνταξιούχο του ΝΑΤ

0

 

Ρύθμιση χρέους 70.153,62 ευρώ, σε δόσεις πενταετίας, βάσει του ν.3869/2010 και απαλλαγή για το υπόλοιπο ποσό των 47.954,00 ευρώ

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, με την υπ. αρ. 236/2015 απόφασή του, “κούρεψε” τα χρέη συνταξιούχου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, κατά ποσοστό 68%, ορίζοντας δόση πενταετίας και ΜΟΝΟ, προς τις τέσσερις πιστώτριες Τράπεζες, ελαφρύνοντας, από τον “βραχνά” του χρέους, μια και ο εν λόγω δανειολήπτης δεν διαθέτει κανένα περιουσιακό στοιχείο.

Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης και με την ανακοίνωση , ο εν λόγω δανειολήπτης προσέφυγε στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτηςαπό το έτος 2010, αιτούμενος την στήριξη και ένταξή του στο ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη), καθώς ένοιωσε αδυναμία πληρωμής του ληξιπρόθεσμου χρέους του, σε τέσσερις Τράπεζες, συνολικού ποσού οφειλής 70.153,62 ευρώ

Ειδικότερα, στην εν λόγω περίπτωση, πρόκειται για δανειολήπτη 62 ετών, διαζευγμένο, πατέρα δύο ενηλίκων τέκνων, ο οποίος ζει μόνος του σε ενοικιαζόμενη κατοικία,
με μοναδικό εισόδημα από την σύνταξη του. Το εισόδημα του δανειολήπτη είναι η σύνταξη του 1.200 ευρώ το μήνα. Το κόστος διαβίωσης του, όπως ο ίδιος αιτιολογεί, ανέρχεται στο ποσό των 830,00 ευρώ μηνιαίως.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, με την υπ. αρ 236/2015 απόφασή του, αποφάσισε τα εξής:
1) Εκανε δεκτή, την αίτηση του συνταξιούχου δανειολήπτη, όπως αυτή υποβλήθηκε, παρά τις ενστάσεις των πιστωτικών Τραπεζών, περί αοριστίας. 2) Όρισε διακανανισμό, μηνιαίων δόσεων, πενταετούς διάρκειας ήτοι 370 ευρώ (370Χ 60 μήνες) = 22.200 ευρώ συνολικά,, 3) Για δε το υπόλοιπο ποσό των 47.954,00 ευρώ, απήλλαξε τον αιτούντα.

Η σχετική απαλλγή για το ποσό των 47.954,00 ευρώ, ήτοι “κούρεμα” του χρέους κατά 68 %,
παρασχέθηκε με την προϋπόθεση της τήρησης των όρων της απόφασης

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρείται μια θετικότατη απόφαση, καθώς ρυθμίστηκε το χρέος του συνταξιούχου, σύμφωνα με τις υφιστάμενες δυνατότητές του, απαλλάσσοντας τον από το βάρος της υπερχρέωσης.

 

Σχόλια