Ειρ. Χανίων: 44,00 ευρώ μηνιαία δόση σε οφειλέτη δανείων 274.000 Ευρώ

0

Το Ειρηνοδικείο Χανίων αναγνώρισε στο πρόσωπο δανειολήπτριας ιδιωτικής υπαλλήλου, με οφειλές σε τρία τραπεζικά ιδρύματα συνολικού ύψους 274.000,00 ευρώ και με μηνιαίο εισόδημα ύψους 700,00 ευρώ, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος 3869/2010, για την ένταξή της στις προστατευτικές του διατάξεις.

Με τη συνδρομή του Τοπικού Παραρτήματος Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, το Ειρηνοδικείο Χανίων δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, έκανε δεκτό το αίτημά της για χορήγηση προσωρινής διαταγής και διέταξε την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος της και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της, καθώς και την καταβολή του ποσού των 44 ευρώ μηνιαίως συνολικά, ισομερώς κατανεμημένα προς όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, μέχρι την επανεξέταση της υπόθεσης.

Τέλος, το Ειρηνοδικείο Χανίων δίνει την ευχέρεια στην αιτούσα, χωρίς να την υποχρεώνει, να μην καταβάλλει την οφειλόμενη δόση κατά τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, καθώς και κατά το μήνα Αύγουστο.