Ειρ. Χανίων 574/2016: απόφαση – ανάσα για υπερχρεωμένο ζευγάρι με συνολικές οφειλές άνω των 200.000 ευρώ

0

Σημειώνεται, ότι το ζευγάρι κατά την προ κρίσης περίοδο είχε μόνιμη εργασία και συγκεκριμένα η σύζυγος εργαζόταν ως νοσηλεύτρια στο Γεν. Νοσοκομείο  Χανίων ο δε σύζυγος, ως οδηγός, σε ιδιωτική εταιρεία.

Συγκεκριμένα, οι δύο εργαζόμενοι δανείστηκαν, συνολικά  από πέντε  τράπεζες, το ποσό των 221.036 ευρώ, (η σύζυγος 121.065 ευρώ και ο σύζυγος 99.971 ευρώ). Το σύνολο των ανωτέρω δανείων εξυπηρετείτο κανονικά, κατά την πριν την οικονομική κρίση περίοδο.

Τα εισοδήματα που διαθέτουν οι οφειλέτες είναι: η σύνταξή της συζύγου, η οποία ανέρχεται στα 1200 ευρώ, ενώ ο σύζυγος παραμένει άνεργος.

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην διάθεσή τους είναι:

(α) Ο σύζυγος , διαθέτει κατοικία ισόγεια, επιφάνειας 100 τ.μ. επί οικοπέδου 512,76 τ.μ. (β)  Η σύζυγος, δεν έχει περιουσιακά στοιχεία στην κυριότητα της.
 
Με την 574/2016 απόφασή του, το Ειρηνοδικείο Χανίων, ρύθμισε τα χρέη της οικογένειας, διέσωσε την περιουσία της ενώ παράλληλα τους απάλλαξε και από μεγάλο τμήμα του χρέους. Ειδικότερα:
 
α) Για τη σύζυγο αποφάσισε απαλλαγή χρέους κατά ποσοστό 95%, ήτοι από το ποσό των 114.765 ευρώ, αφού καλείται να καταβάλλει μηνιαία δόση, 175,07 ευρώ και συνολικού ποσού για την τριετία 6.300 ευρώ. 
β) Για τον σύζυγο αποφάσισε όπως καταβάλλει μηνιαία δόση 85,09 ευρώ, επίσης για μια τριετία.

Συνοπτικά, με την εν λόγω απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων ορίζονται τα εξής:

α) Για την σύζυγο:  1. απαλλαγή  χρέους ,κατά 95% 2. επιβολή μηνιαίας δόσης 200 ευρώ, για 36 μήνες 3. «κούρεμα» χρέους κατά 95% αφού αντί των οφειλομένων 121.065 ευρώ καλείται να πληρώσει 6.300 ευρώ.

β) Για το σύζυγο: 1. Διάσωση πρώτης κατοικίας και τριετή «περίοδο χάριτος».
2. Μετά την πάροδο της τριετίας, καταβολή μηνιαίας  δόσης, για την διάσωση της κατοικίας, ποσού 205,92 ευρώ για είκοσι έτη, ήτοι σε 240 δόσεις. 3. «κούρεμα» χρέους κατά 49%, αφού έναντι των οφειλομένων 99.971 ευρώ, καλείται να πληρώσει το ποσό των 50.972 ευρώ.

Σχόλια