Ειρ. Χανίων 59/2015: Διαγραφή χρεών και διάσωση περιουσιακών στοιχείων δανειολήπτριας

0

Τη διαγραφή χρεών σε δυο τράπεζες σε ποσοστό 62 %  και τη διάσωση όλων των περιουσιακών στοιχείων δανειολήπτριας αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Χανίων, με την υπ.αρ. 59/2015 απόφασή του. Η υπόθεση αφορά Ιδιωτική υπάλληλο, έγγαμη σε διάσταση, μητέρα ενός ανήλικου τέκνου, η οποία έχει οφειλές σε δύο Τράπεζες, συνολικού ποσού χρέωσης  196.423, ευρώ. Το μηνιαίο εισόδημά της ανέρχεται στο ποσό των 657,35 ευρώ.

Τα περιουσιακά στοιχεία της δανειολήπτριας είναι:   α) Μία διώροφη οικία (μαζονέτα) συνολικής επιφάνειας 221,26 τ.μ β) Ένα οικόπεδο 5.137,93 τ.μ, στο οποίο έχει ποσοστό κυριότητας κατά 50% και γ) Ένας οικοπεδοαγρός, συνολικού εμβαδού 8.251,80 τ.μ

Το Ειρηνοδικείο Χανίων αφού έκρινε ότι η δανειολήπτρια πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης στις διατάξεις του ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη), αποφάσισε τα εξής:

α) Ρύθμισε τα χρέη της αιτούσας, με μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριες της, επί μία πενταετία  για όλο το χρέος ποσού, 200 ευρώ δηλ.60 δόσεις επί 200=12.000 ευρώ.β) Εξαιρεί της εκποίησης το δικαίωμα πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας της αιτούσας επί μιας διώροφης οικίας (μαιζονέτα) συνολικής επιφάνειας 221,26 τ.μ που βρίσκεται  στο Κολυμβάρι. γ) Χορηγεί περίοδο χάριτος πέντε (5) ετών δ) Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση, να καταβάλει για την διάσωση της κατοικίας της συμμέτρως και προς τις δύο πιστώτριες Τράπεζες, μηνιαίες καταβολές 263 ευρώ, επί μία εικοσαετία (240 μήνες).

 

Ειρ. Χανίων 59/2015: Διαγραφή χρεών και διάσωση περιουσιακών στοιχείων δανειολήπτριας

Σχόλια