Ειρ. Χανίων (651/2015): μηδενικές καταβολές για τέσσερα έτη και διάσωση της ακίνητης περιουσίας

0

“Πρωτοχρονιάτικο δώρο” για  οικογένεια  δανειοληπτών από το Κολυμβάρι Χανίων, με την υπ. αρ.651/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, ορίζονται  “μηδενικές καταβολές” για τέσσερα έτη, ενώ διασώζεται και η κατοικία τους. 

Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας οι εν λόγω δανειολήπτες είναι μέλη, οι τελευταίοι ζήτησαν από το έτος 2012 την ένταξή τους στο Ν. Κατσέλη, προσπάθεια η οποία απέτυχε εξωδικαστικά. 

Εν προκειμένω πρόκειται για τρίτεκνη οικογένεια, με μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, συνολικού ποσού οφειλών 47.117,48 ευρώ, σε τρεις συνολικά πιστώτριες Τράπεζες.  .

Τα εισοδήματα  της οικογένειας είναι: Συνολικά, 400 ευρώ, από τον  μηνιαίο μισθό του συζύγου, ενώ η σύζυγος παραμένει άνεργη και χωρίς επίδομα ανεργίας. Το μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας ανέρχεται στα 1000 ευρώ, στα οποία για να ανταποκριθούν δέχονται συστηματική στήριξη από τους συγγενείς τους. 
Τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η οικογένεια είναι: α) Μία (1) κατοικία 93 τ.μ, κυριότητας της συζύγου β) Ένα (1) Ι.Χ. αυτοκίνητο κυριότητας του συζύγου.

Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο  Χανίων, αφού μελέτησε το φάκελλο της δικογραφίας και τα κατατεθέντα έγγραφα της αιτούσας, τα οποία  έγιναν δεκτά, από το Δικαστήριο των Χανίων, παρά τις προβαλλόμενες ενστάσεις των  πιστωτριών  Τραπεζών, εξέδωσε  την υπ. αρ.651/2015 απόφαση, με την οποία ορίζονται τα εξής:
 
α) Δέχεται την αίτηση
β) Ρυθμίζει τα χρέη των δανειοληπτών, με  τον ορισμό  μηδενικών καταβολών για τέσσερα έτη.
γ) Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία,
δ) Χορηγεί “περίοδο χάριτος” πενταετίας.
ε) Επιβάλλει στην σύζυγο, για την διάσωση της κατοικίας,  την καταβολή μηνιαίας δόσης, 58,37 ευρώ, για 5 χρόνια,  ήτοι σε 60 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
 

Σχόλια