Ειρ. Χανίων 653/2015: Μηδενικές δόσεις και πλήρης διαγραφή χρέους 30.000 ευρώ

0

Βαθιά ανάσα σε μια τρίτεκνη άνεργη μητέρα, έδωσε το Ειρηνοδικείο Χανίων με την υπ. αρ. 653/2015 οριστική απόφαση του, να διαγράψει το χρέος της, ύψους 30.000 ευρώ σε  τράπεζα.

Ειδικότερα, η άνεργη γυναίκα ήταν χρεωμένη με καταναλωτικό δάνειο, συνολικού ποσού 30.000 ευρώ σε μία Τράπεζα. Όπως έκρινε το δικαστήριο είχε πραγματική αδυναμία καταβολής και ελαχίστων ακόμη χρηματικών ποσών, καθώς πρόκειται για νεαρή άγαμη μητέρα, με τρία ανήλικα παιδιά, με χρόνια ανεργία – από το 2009 – χωρίς εισόδημα και χωρίς περιουσιακά στοιχεία. Μοναδικό της εισόδημα είναι το επίδομα τριτέκνων  που  ανέρχεται μόλις στο ποσό των 80,00 ευρώ μηνιαίως. Προς κάλυψη δε των βιοτικών της αναγκών τόσο της ίδιας όσο και των παιδιών της, επέτυχε την  επιδότησή της σίτισης της με την έκδοση μιας κάρτας αλληλεγγύης.

Επίσης, σε συνέχεια και των υπ.αρ. 342/2011, 228/2013 και 725/2014 αποφάσεεων, με τις οποίες κρίθηκε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι εξαιρετικές περιστάσεις του άρθρου 8 παρ.5 – χρόνια ανεργία – που καθιστούν αδύνατη την καταβολή από αυτήν ακόμη και ελαχίστων  χρηματικών καταβολών, ήρθε η υπ. αρ. 653/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, να ορίσει μηδενικές καταβολές, χαρίζοντας ανακούφιση στην οικονομικά αδύνατη μονογονική οικογένεια και ουσιαστική στήριξη στους ηλικιωμένους γονείς που την συνδράμουν.

Σχόλια