Ειρ. Χανίων (698/2014): Μηδενικές δόσεις για χρέος 40.000 ευρώ

0

Με την υπ. αριθ. 698/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων – κύρια εξέταση της αίτησης – έγινε αποδεκτή η αίτηση του 49χρονου, ανάπηρου και άνεργου, ορίζοντας μηδενικές δόσεις, αφού ο αιτών είχε περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του και ζήτησε την ένταξή του στο ν.3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) καταθέτοντας σχετική αίτηση από το έτος 2011.
 
Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο αιτών είναι μέλος, πρόκειται για καταναλωτή ηλικίας 49ετών, ο οποίος  είναι άγαμος  και ανάπηρος, δεν εργάζεται, ζει από την σύνταξη που λαμβάνει  από τον ΟΓΑ  345,60 ευρώ μηνιαίως, λόγω αναπηρίας 80%,  με αδυναμία να ανταποκριθεί σε  οποιανδήποτε καταβολή μηνιαίας δόσης, καθώς οι δαπάνες διαβίωσης του, σύμφωνα με την κρίση του Δικαστηρίου, περνούν  τα έσοδα του, υπολογίζονται δε σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας σε 500 ευρώ, δεδομένου ότι διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία.   
 
Ο εν λόγω καταναλωτής έχει οφειλές σε δύο Τράπεζες, συνολικού ποσού 40.327,66 ευρώ.
 
Περιουσιακά στοιχεία έχει στην κυριότητα του είναι τα εξής:

 
α) Μία (1) κατοικία 126,00 τ.μ
 
β) Ένα (1) οικόπεδο 600 τ.μ κατά 50%  δικής του κυριότητας σε χωριό του Δήμου Πλατανιά
 
γ) Ένα (1) αγροτεμάχια 6.300 τ.μ με ελιές
 
δ) Ένα (1) Αγροτεμάχιο  800 τ.μ ,με αμπέλι
 
ε)  Ένα (1) ΙΧΦ  αυμοκίνητο πλήρους κυριότητας
 

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, έχοντας υπόψη του τα δικαιολογητικά που συνόδευαν την
αίτηση του δανειολήπτη και όσα ειπώθηκαν και στηρίχτηκαν  προφορικά τόσο από τον ίδιο όσο και από την δικηγόρο αυτού κ.Ράνια Μπουρδάκη, απέρριψε τις ενστάσεις των Τραπεζών «περί αοριστίας» και αποφάσισε υπέρ του δανειολήπτη τα εξής:
 
1) Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια
 
2) Ορίζει «Μηδενικές καταβολές”
 
3) Αποφασίζει την επανεξέταση της αίτησης ορίζοντας  νέα δικάσιμο στις 19-06-2015
 
Συμπερασματικά για την  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρείται μια απόφαση – “σταθμός”,  για τα άτομα ΑμεΑ, που χρειάζονται αφενός την στήριξη  όλων μας, κυρίως όμως της πολιτείας, καθώς  η  κατάσταση της κρίσης  καθημερινά συρρικνώνει τα κοινωνικά δικαιώματα.

 

Σχόλια