Ειρ. Χανίων 714/2017: Δεκτή η αίτηση ανακόπτοντος – εγγυητή δανείου

0

Ως ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η υπ. αρ. 714/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση ανακοπής κατά Διαταγή Πληρωμής από εγγυητή δανείου, ενώ επιπλέον το Δικαστήριο, διέταξε την τράπεζα να καταβάλλει τα έξοδα του ανακόπτοντος, τα οποία όρισε στο ποσό των 450 ευρώ.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται  για εγγυητή σε δάνειο  καταναλωτή, ενταγμένου στον ν.3869/2010. Εν προκειμένω η τράπεζα δεν αρκέστηκε στην δικαστική απόφαση του οφειλέτη, αλλά στράφηκε κατά του εγγυητή με Διαταγή Πληρωμής, διεκδικώντας ένα αόριστο, κατά το δικαστήριο  ποσό,  ενσωματώνοντας στον οικείο λογαριασμό εισφορά του ν.128/1975, επιβαρύνοντας έτσι την επιδικασθείσα απαίτηση με τόκους πέραν των νομίμων.

Συγκεκριμένα, όπως αποδείχτηκε η τράπεζα κεφαλαιοποιούσε την εισφορά του ν.128/1975  κάθε φορά που χρέωνε τόκους πάσης φύσεως και ανατόκιζε το ποσό της και στο νέο προκύπτον κεφάλαιο υπολόγιζε νέους τόκους, περιέχοντες και εισφορά.

Συμπερασματικά, το δικαστήριο των Χανίων, έκρινε ότι ο ανατοκισμός του ποσού της εισφοράς του ν.128/1975 δεν είναι νόμιμος, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο, σε χιλιάδες οφειλέτες των τραπεζών , ιδιαίτερα δε σε πελάτες της ίδιας τράπεζας, που έχουν  υποστεί, αντίστοιχη, καταχρηστική διαχείριση των δανείων τους.

Σχόλια