Ειρ. Χανίων: Απαγόρευση λήψης ποσών από λογαριασμό δανειολήπτη

0

Το Ειρηνοδικείο Χανίων με προσωρινή διαταγή απαγορεύει στην Τράπεζα X, καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε γενικό ή και ειδικό διάδοχο αυτής, για δύο έτη, την παρακράτηση από δανειολήπτη, κάθε ποσού με αυτόματες λήψεις εκ του λογαριασμού που τηρεί σε αυτές.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης της οποίας ο εν λόγω δανειολήπτης είναι μέλος, η απόφαση του Δικαστηρίου των Χανίων αφορά αγρότη, 44 ετών, με σύζυγο εποχιακά εργαζόμενη. Το συνολικό χρέος του σε 4 τράπεζες, φτάνει το ποσό των 35.281,31 ευρώ.

Ο δανειολήπτης λαμβάνει 487,39 ευρώ ετησίως από γεωργικό εισόδημα, συν 1996,54 ευρώ ετησίως, από επιδότηση ελαιόλαδου, ενώ το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσής της οικογένειας του όπως ο ίδιος δηλώνει στην υποβληθείσα αίτηση, ανέρχεται στο ποσό των 1.000 ευρώ μηνιαίως. Ο δανειολήπτης διαθέτει μια κατοικία 80,00 τ.μ., το 1/3 αγροτεμαχίου με ελιές, ένα Ι.Χ. εμπορικής αξίας 1.500 ευρώ και ένα αγροτικό εμπορικής αξίας 2000 ευρώ.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1,8,2) του νόμου 4161/2013 και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει για δύο έτη, δηλαδή μέχρι την 7/05 του έτους 2016, με την οποία:

1) Απαγορεύει τη λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου κατά του δανειολήπτη και τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης των χρεών του.
2) Απαγορεύει στην πιστώτρια τράπεζα, καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε γενικό ή και ειδικό διάδοχο αυτής, για δύο έτη, την παρακράτηση από τον δανειολήπτη κάθε ποσού με αυτόματες λήψεις εκ του λογαριασμού που τηρεί σ εαυτήν και είναι προορισμένος για την καταβολή οποιασδήποτε επιδοτήσεως εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλου ιδιωτικού ή δημόσιου Φορέα.
3) Ρυθμίζει τις μηνιαίες καταβολές όλων των δανείων που αναγράφονται στην αίτηση, υποχρεώνοντας τον αιτούντα να καταβάλλει προς τους πιστωτές 150 ευρώ μηνιαίως.
4) Επιτρέπει στον αιτούντα, χωρίς να τον υποχρεώνει, να μην καταβάλλει προς τους πιστωτές τις μηνιαίες χρηματικές καταβολές της ως άνω ρύθμισης για δύο (2) αποκλειστικά μήνες εκάστου έτους και συγκεκριμένα για τους μήνες, εντός των οποίων εορτάζονται α) το Πάσχα και β) τα Χριστούγεννα.

Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή την εξωδικαστική προσπάθεια για το μέλος της, η απόφαση αυτή θεωρείται, σύμφωνη με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, καθώς ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία του δανειολήπτη, δίνει λύση σε όλους τους αγρότες που τηρούν λογαριασμό στη συγκεκριμένη Τράπεζα, προορισμένο για την καταβολή οποιασδήποτε επιδοτήσεως εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

Σχόλια