Ειρ. Χανίων: Απαγόρευση παρακράτησης ποσού από λογαριασμό δανειολήπτριας

0

Για πρώτη φορά Δικαστήριο στην Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, απαγορεύει στις πιστώτριες τράπεζες, προσωρινά για δύο έτη, την παρακράτηση από δανειολήπτη, κάθε ποσού με αυτόματες λήψεις εκ του λογαριασμού, που τηρεί σε αυτές και είναι προορισμένος, για την καταβολή μισθών από το ελληνικό Δημόσιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, δανειολήπτρια, δημοτική υπάλληλος με δύο παιδιά από τα Χανιά, με οφειλές σε έξι Τράπεζες που φτάνουν τα 112.060,87 ευρώ, με απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, κέρδισε περίοδο χάριτος δύο ετών, ώστε να επανεκτιμηθεί εκ νέου από το Δικαστήριο, η οικονομική της κατάσταση και αναλόγως αυτής,να μειωθεί ή αυξηθεί, το ύψος των μηνιαίων χρηματικών καταβολών.

Μοναδικό εισόδημα της δανειολήπτριας, είναι ο μισθός της, που φθάνει τα 1.200 ευρώ μηνιαίως, ενώ το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσής της οικογένειας ανέρχεται στο ποσό των 1.100 ευρώ το μήνα. Τα περιουσικά της στοιχεία είναι μια κατοικία 197,72 τ.μ., 4 αγροτεμάχια, ένα οικόπεδο, μια αποθήκη και ένα Ι.Χ. Αξίας 5.000 ευρώ.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013 και αφού διαπίστωσε ότι η καταναλώτρια – δανειολήπτρια πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει για δύο έτη, με την οποία το δικαστήριο:

1) Απαγορεύει την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου κατά της δανειολήπτριας, αλλά και τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης των χρεών της

2) Απαγορεύει στις πιστώτριες καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε γενικό ή και ειδικό διάδοχο αυτών, προσωρινά για δύο έτη, την παρακράτηση κάθε ποσού με αυτόματες λήψεις εκ του λογαριασμού που τηρεί σε αυτές και είναι προορισμένος για την καταβολή μισθών από το Ελληνικό Δημόσιο

3) Καθορίζει, αφού έλαβε υπόψη τα εισοδήματα της δανειολήπτριας και το σύνολο των χρεών της, μηνιαία δόση 280 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο προς τις πιστώτριες τράπεζες.

4) Επιτρέπει στην αιτούσα, χωρίς να την υποχρεώνει, να μην καταβάλλει προς τους πιστωτές τις μηνιαίες χρηματικές καταβολές της ως άνω ρύθμισης για δύο (2) αποκλειστικά μήνες εκάστου έτους και συγκεκριμένα για τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται το Πάσχα και τα Χριστούγεννα.

Συμπερασματικά,για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή, την εξωδικαστική προσπάθεια για το μέλος της, η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση σύμφωνη με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, καθώς ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία της δανειολήπτριας, καθορίζει μηνιαία δόση σύμφωνα ακριβώς με το ποσό που η ίδια είχε προτείνει .

 

Σχόλια