Ειρ. Χανίων: Διάσωση κύριας κατοικίας δανειολήπτη και ρύθμιση χρέους 179.000 ευρώ

0

Εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας και μηνιαία καταβολή 96,76 ευρώ για 20 έτη για δανειολήπτη με χρέος 179.225 ευρώ, αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Χανίων, εντάσσοντάς τον στο Ν. 3869/2010, γνωστό και ως νόμο Κατσέλη.

Ειδικότερα πρόκειται για 51χρονο άνεργο οφειλέτη, πατέρα ενός ενήλικου τέκνου, με σοβαρά, χρόνια προβλήματα υγείας και μοναδικό εισόδημα, το επίδομα της Πρόνοιας, το οποίο ανέρχεται στα 626 ευρώ το δίμηνο. Ο οφειλέτης είναι κύριος ενός διαμερίσματος εμβαδού 78.90 τ.μ., κατά 62,50% εξ αδιαιρέτου, με εμπορική αξία 74.311 ευρώ συνολικά και ως προς το ποσοστό του 46.445 ευρώ και μιας δίκυκλης μοτοσικλέτας αξίας 300 ευρώ.

Το ύψος των οφειλών στην Εθνική Τράπεζα ανέρχεται στα 179.255 ευρώ και προέρχονται κυρίως από τη λήψη στεγαστικών δανείων. Το δικαστήριο έκρινε πως ο δανειολήπτης έχει περιέλθει σε πραγματική, μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του, η οποία οφείλεται στη χρόνια ανεργία του λόγω προβλημάτων υγείας και επομένως δεν οφείλεται σε δόλο. Λόγω των ανωτέρω, κρίθηκε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του οφειλέτη οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του του νόμου 3869/2010, στον οποίο αναφέρεται πως σε εξαιρετικές περιπτώσεις πραγματικής αδυναμίας πληρωμής, το δικαστήριο μπορεί να καθορίζει μηνιαίες καταβολές μικρού ή και μηδενικού ύψους, μετά από αίτηση του οφειλέτη.

Έτσι, το δικαστήριο όρισε, την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη από την εκποίηση και του επέβαλε να καταβάλει στην τράπεζα, για τη διάσωση της κατοικίας του και για διάστημα 20 ετών, το ποσό των 96,76 ευρώ μηνιαίως.