Ειρ. Χανίων: Διάσωση κύριας κατοικίας και ρύθμιση οφειλών δανειολήπτη με χρέος 82.000 ευρώ

0

Με τη με ημερ. 8/11/2013, απόφαση του το Ειρηνοδικείου Χανίων, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, δέχτηκε την αίτηση δανειολήπτη και προχώρησε σε ρύθμιση οφειλών και διάσωση της κύριας κατοικίας του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας η οικογένεια των δανειοληπτών είναι μέλη (γιος- μητέρα), πρόκειται για άνεργο 38χρονο καταναλωτή, με χρέος σε τράπεζα που φτάνει τις 82.465,71 ευρώ. Επίσης, η μητέρα του συμμετείχε στον εν λόγω δανεισμό, ως εγγυήτρια.

Η οικογένεια διαθέτει μια κύρια κατοικία 142,97 τ.μ. σε οικόπεδο 703,07 τ.μ.και η μητέρα διαθέτει αγροτεμάχια με ελαιόδενδρα, ένα μικρό αγροτικό εισόδημα των 3.448,57 ευρώ ετησίως και σύνταξη 431,51 ευρώ το μήνα.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013 και αφού διαπίστωσε ότι τόσο ο δανειολήπτης, όσο και η εγγυήτρια μητέρα του, πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, καθώς πρόκειται για φυσικά πρόσωπα στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμών, τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με την οποία:

α) Αναστέλλει όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους της τράπεζας σε βάρος των δανειοληπτών και διατηρεί την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας του αιτούντος, προσωρινά για δύο έτη, με τον όρο να τηρηθούν οι όροι που τίθενται από την παρούσα απόφαση
β) Χορηγεί τριετή περίοδο χάριτος για την πληρωμή δόσεων προς διάσωση της κατοικίας τους και υποχρεώνει το δανειολήπτη και την εγγυήτρια μητέρα του από κοινού, να καταβάλλουν μηνιαίως επί μία τριετία το ποσό των 50,00 ευρώ, προς την τράπεζα
γ) Υποχρεώνει το δανειολήπτη σε καταβολή δόσης 90,00 ευρώ αρχής γενομένης από την 1/1/2017, μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης, για διάσωση της κατοικίας τους.

Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή την εξωδικαστική προσπάθεια για τα μέλη της, η απόφαση αυτή θεωρείται απόφαση ουσίας, μιας και το Δικαστήριο των Χανίων, αποφάσισε την πλήρη προστασία της κατοικίας του αιτούντα και παράλληλα ρύθμιση του χρέους του για μια τριετία.