Ειρ. Χανίων: Διάσωση κύριας κατοικίας και ρύθμιση οφειλών για ζευγάρι με συνολικό χρέος 40.000 ευρώ

0

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, στα πλαίσια Προσωρινής Διαταγής, αποφάσισε διάσωση της κύριας κατοικίας και ρύθμιση οφειλών για ζευγάρι, με συνολικό χρέος 40.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας η οικογένεια των δανειοληπτών είναι μέλος, πρόκειται για έναν 69χρονο συνταξιούχο του ΙΚΑ, ο οποίος δανείστηκε από δύο τράπεζες, αλλά συμμετέχει και σε τρίτη, ως εγγυητής, με χρέος 30.008,20 ευρώ και τη σύζυγό του 56 ετών, η οποία δεν εργάζεται, με οφειλές 9.200,08 ευρώ.

Ο σύζυγος, διαθέτει μια κύρια κατοικία 80 τ.μ. από κοινού με τη σύζυγό του και λαμβάνει μηνιαίως το ποσό των 1.273,40 ευρώ από τη σύνταξή του. Η σύζυγος διαθέτει αγροτεμάχια με ελαιόδενδρα και αγροτικό εισόδημα 485,20 ευρώ ετησίως.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του Ν. 4161/2013 και αφού διαπίστωσε ότι οι δύο σύζυγοι, πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010, αφού πρόκειται για φυσικά πρόσωπα στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους, τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με την οποία:

α) Αναστέλλει όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους των τραπεζών σε βάρος των δανειοληπτών και διατηρεί την πραγματική και νομική κατάσταση της περιουσίας τους για έξι (6) έτη, με τον όρο να τηρηθούν οι όροι που τίθενται από την παρούσα απόφαση.
β) Υποχρεώνει μετά από ένα τετράμηνο, τον σύζυγο στην καταβολή μηνιαίας δόσης των 300 ευρώ και τη σύζυγο σε καταβολή του ποσού των 50 ευρώ, για 4 έτη.
γ) Χορηγεί τετραετή “περίοδο χάριτος”, για την πληρωμή δόσεων προς διάσωση της κύριας κατοικίας του ζεύγους
δ) Υποχρεώνει τους δανειολήπτες, για την διάσωση της κατοικίας τους στην καταβολή δόσης του ίδιου ποσού, (300 και 50 ευρώ αντίστοιχα), αρχής γενομένης από 5-12-2017 μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης στις 4-12-2020

Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία διαχειρίστηκε την εξωδικαστική προσπάθεια για τα μέλη της, η απόφαση αυτή θεωρείται απόφαση ουσίας, μιας και το Δικαστήριο των Χανίων, αποφάσισε την πλήρη προστασία της κατοικίας των αιτούντων και παράλληλα ρύθμιση του χρέους τους, με ελάφρυνση του βάρους των δόσεων, αφού βάσει των συμβάσεων με τις πιστώτριες τράπεζες, κατέβαλλαν συνολική μηνιαία δόση προς όλους τους πιστωτές 1.210 ευρώ, ενώ τώρα καλούνται να πληρώνουν 350 ευρώ, ποσό, που είναι στα όρια των οικονομικών δυνατοτήτων τους.