Ειρ. Χανίων: Διάσωση κύριας κατοικίας και ρύθμιση οφειλών τρίτεκνης δανειολήπτριας

0

Με απόφασή του, το Ειρηνοδικείο Χανίων διέσωσε από πλειστηριασμό την κύρια κατοικία τρίτεκνης ιδιωτικού υπαλλήλου και ρύθμισε τις οφειλές της.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, με την με ημερ. 25-09-2013 απόφασή του, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής και σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των διαδίκων όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1,8,2) του νόμου 4161/2013, έσωσε την κύρια κατοικία της υπαλλήλου και ρύθμισε τις οφειλές της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας η δανειολήπτρια είναι μέλος, πρόκειται για μητέρα 48 ετών, με χρέος σε δάνειο του Ο.Ε.Κ (στεγαστικό) ύψους 156.013,61 ευρώ.
Το εισόδημα που διαθέτει είναι 714,95 από τον μισθό της και 132,20 από επίδομα τριτεκνίας.
Τα περιουσιακά της στοιχεία είναι μια κατοικία 120 τ.μ, που είναι και η μοναδική κατοικία της οικογένειας και για την οποία ζητήθηκε η εξαίρεση από τη ρευστοποίηση και ένα Ι.Χ.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με την οποία:

1) Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της δανειολήπτριας, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
2) Διατάσσει τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της μέχρι την ίδια ημερομηνία.
3) Υποχρεώνει την δανειολήπτρια να καταβάλλει για τρία χρόνια μηνιαία δόση 60 ευρώ
4) Της χορηγεί τριετή περίοδο χάριτος
5) Και την υποχρεώνει μετά την περίοδο χάριτος, αρχής γενομένης το έτος 2016, να καταβάλλει για τη διάσωση της κατοικίας της 150 ευρώ προς τον πιστωτή της.

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή την εξωδικαστική προσπάθεια για το μέλος της, θεωρείται ότι το Ειρηνοδικείο Χανίων αποφάσισε, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, σώζοντας το σπίτι της τρίτεκνης μητέρας από τον πλειστηριασμό, αλλά και όλα τα περιουσιακά στοιχεία αυτής, ρυθμίζοντας το χρέος της.

 

Σχόλια