Ειρ. Χανίων: Κούρεμα 40 τα εκατό χρέους οφειλέτη και διάσωση της κύριας κατοικίας του

0

Το Ειρηνοδικείο Χανίων με την υπαρ. 261/2014 απόφασή του, εξαίρεσε από τον πλειστηριασμό την κύρια κατοικία εμβαδού 118,55 τ.μ, καθώς και ένα αγροτεμάχιο εμβαδού 3.258,35 τ.μ. αγρότη δανειολήπτη, κάτοικο Χανίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ‘Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο δανειολήπτης είναι μέλος, πρόκειται για δανειολήπτη 43 ετών διαζευγμένο, που έχει υποστεί μείωση του εισοδήματός του λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης και συγκυρίας και του οποίου ο πατέρας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο εν λόγω δανειολήπτης είναι χρεωμένος σε δύο Τράπεζες, με τέσσερα τραπεζικά προϊόντα, συνολικού ποσού 90.376,60 ευρώ.

Ο ίδιος διαθέτει, εισόδημα 1.050 ευρώ, μια κατοικία εμβαδού 118,55 τ.μ και υπογείου 153 τ.μ., ένα αγροτεμάχιο εμβαδού 3.258,35 τ.μ., 1000 Μετοχές ΑΝΕΚ, 1 Μετοχή της Τράπεζας Χανίων και ένα Ι.Χ με 50% κυριότητα.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, διαπίστωσε την αντικειμενική οικονομική αδυναμία του καταναλωτή να εξυπηρετήσει τις δόσεις των δανείων του αφού το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης εκείνου και του πατέρα του εκτιμάται στα 1000 ευρώ και τα υπολειπόμενα χρήματα, είναι ελάχιστα για την ικανοποίηση των πιστωτών.

Έτσι, τον ενέταξε στο Ν. 3869/2010 και αποφάσισε:

α) Tην εξαίρεση από τον πλειστηριασμό της κύριας κατοικίας αλλά και των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
β) Τη ρύμιση των χρεών του δανειολήπτη, με την καταβολή μηνιαίως και για χρονικό διάστημα πέντε ετών δόσης των 106,62 ευρώ.
γ) Τη χορήγηση πενταετούς περιόδου χάριτος, για την καταβολή μηνιαίων δόσεων προς διάσωση της κυρίας κατοικίας
δ) Την υποχρέωση του δανειολήπτη να καταβάλλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας και του αγροτεμαχίου το ποσό των 245,54 ευρώ σε 240 ισόποσες δόσεις. Δηλαδή σε 20 έτη θα έχει καταβάλει 58.931,42 ευρώ.
ε) ”Κούρεμα” του χρέους κατά 40% περίπου
ζ) Σε περίπτωση που αλλάξει το Νομικό καθεστώς στην δικαιούχο πιστωτική Τράπεζα, δίνει το δικαίωμα στον αιτούντα, να μπορεί να καταθέτει την δόση του δανείου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

 

Σχόλια