Ειρ. Χανίων: Μηδενικές καταβολές μέχρι το 2016 και προστασία της περιουσίας δανειολήπτριας, με οφειλή 60.000 ευρώ

0

Το σύνολο της περιουσίας της έσωσε μέχρι το έτος 2016, άνεργη δανειολήπτρια, πρώην έμπορος, ηλικίας 37 ετών, πολύτεκνη μητέρα, με την Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Χανίω. Η εν λόγω δανειολήπτρια, οφείλει συνολικά σε τέσσερις Τράπεζες, το ποσό των 60.518,72 ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η άνεργη και διαζευγμένη μητέρα τεσσάρων ανήλικων τέκνων, υπέβαλε αίτηση υπαγωγής της στο Ν.3869/2010, καθώς διαθέτει μηδενικό εισόδημα, ενώ το κόστος διαβίωσής της το έχουν αναλάβει ο πατέρας και τα αδέλφια της. Ειδικότερα:

Τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η δανειολήπτρια είναι:

α)  Μϊα (1) κατοικία 105 τ.μ., κυριότητας 100%
β)  Ένα (1) οικόπεδο 1325, σε ποσοστό συνιδιοκτησίας 69,8% και
γ )  Ενα (1) Ι.Χ επιβατικό. .

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1,8, 2) του Ν. 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου και αφού διαπίστωσε ότι η καταναλώτρια δανειολήπτρια, πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.

Δέχεται το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής
Απαγορεύει στους πιστωτές, μέχρι το έτος 2016, την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου εναντίον της.
Απαγορεύει τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της
Ορίζει, μηδενικές καταβολές προς όλους τους πιστωτές της δανειολήπτριας.

Σχόλια