Ειρ. Χανίων: Ρύθμιση οφειλών δανειολήπτη με χρέος 268.410 ευρώ

0

Στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, το Ειρηνοδικείο Χανίων, με την με ημερ. 12-06-2014 απόφασή του, ενέταξε στο νόμο Κατσέλη δανειολήπτη με χρέος 268.410 ευρώ, ρυθμίζοντας τις οφειλές του όπως ο νόμος ορίζει.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο δανειολήπτης είναι μέλος, πρόκειται για δανειολήπτη ηλικίας 40 ετών, άγαμο, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του οδηγού ταξί εποχιακά, ενώ το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, βοηθείται οικονομικά από το επίδομα ανεργίας και φιλοξενείται από τους γονείς του.

Ο εν λόγω δανειολήπτης είναι χρεωμένος σε τρεις τράπεζες με συνολική οφειλή που αγγίζει τα 268.410 ευρώ.
Το μοναδικό εισόδημα που διαθέτει είναι το επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ που φτάνει τα 1.817 ευρώ ετησίως και 3.906,77 ευρώ, επίσης ετησίως, από το επάγγελμα του οδηγού ταξί, ενώ διαθέτει και έναν αγρό έκτασης 8.829,40 τ.μ. με 230 ελαιόδενδρα.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του νόμου 4161/2013 και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, κατ άρθρον 5 παρ. 2 του ν.3869/2010 με την οποία:

1) Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά του δανειολήπτη και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των περιουσιακών του στοιχείων, έως την έκδοση οριστικής απόφασης
2) Διατάσσει την καταβολή μηνιαίας δόσης 200 ευρώ, για χρονικό διάστημα 5 ετών, προς εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων, συμμέτρως διανεμόμενο σε κάθε μια πιστώτρια τράπεζα.
Δηλαδή στο τέλος της πενταετίας θα έχει συνολικά καταβάλλει 60 δόσεις των 200 ευρώ, επομένως, 12000 ευρώ από το συνολικό ποσό των 268.410 ευρώ

Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή την εξωδικαστική προσπάθεια για το μέλος της, θεωρείται μια θετική απόφαση, σύμφωνη με το πνεύμα του “Νόμου Κατσέλη”, καθώς ρυθμίζει το χρέος του δανειολήπτη για μια πενταετία, εξαντλώντας όλα τα περιθώρια που ο νόμος 3869/2010 παρέχει.