Απόφαση ρύθμισης οφειλών δανειολήπτη που ανήκει σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες [Doc]

0

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, με την υπ. αριθμ. 310/2012 απόφαση που εξέδωσε, προχώρησε σε ρύθμιση των οφειλών συνταξιούχου δανειολήπτη με αναπηρία 67%, ο οποίος είχε καταθέσει αίτηση για δικαστική ρύθμιση των χρεών του βάσει του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα (ν. 3869/2010).

Ειδικότερα, ο αιτών είχε οφειλές σε δύο τράπεζες συνολικού ύψους 73.395,93 ευρώ, τη στιγμή που το μοναδικό του εισόδημα είναι η σύνταξη αναπηρίας που λαμβάνει από το ΙΚΑ, η οποία ανέρχεται στα 597,56 ευρώ μηνιαίως.
Το δικαστήριο εξαίρεσε από την εκποίηση την κύρια και μοναδική κατοικία του δανειολήπτη, το αυτοκίνητό του  καθώς και αγροτεμάχιο που έχει στην κυριότητά του εντός του δήμου Χανίων. Προχώρησε ακόμα σε «κούρεμα» του χρέους κατά 27.296 ευρώ και ρύθμισε το υπόλοιπο (46.099,93 ευρώ) σε μηνιαίες δόσεις χορηγώντας μάλιστα τετραετή περίοδο χάριτος για την αποπληρωμή. Έτσι, καλείται να πληρώσει το ποσό των 9.600 ευρώ με χρονικό ορίζοντα τετραετίας και επιπλέον, για τη διάσωση της κατοικίας του, θα καταβάλει 203,06 ευρώ μηνιαίως επί δεκαπέντε έτη.

Τέλος, να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που δικαστήριο προχωρά σε ρύθμιση οφειλών ατόμου με αναπηρία, απαλλάσσοντάς το από μεγάλο μέρος του χρέους του προς τραπεζικά ιδρύματα.

(310/2012 Ειρ. Χανίων) Απόφαση ρύθμισης οφειλών δανειολήπτη που ανήκει σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

Σχόλια