Ειρ. Χανίων: Ρύθμιση οφειλών και διάσωση κύριας κατοικίας για άνεργη δανειολήπτρια

0

Το Ειρηνοδικείο Χανίων με την απόφασή του, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής και σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1, 8, 2) του νόμου 4161/2013 του ίδιου δικαστηρίου, έσωσε την κατοικία και ρύθμισε τις οφειλές άνεργης δανειολήπτριας

Αναλυτικά, και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας η δανειολήπτρια είναι μέλος, πρόκειται για άνεργη δανειολήπτρια, έγγαμη, με ένα ενήλικο τέκνο το οποίο φιλοξενεί λόγω ανεργίας, με πολλά προβλήματα υγείας η ίδια και 67% αναπηρία και οφειλές σε τρεις Τράπεζες από επτά πιστωτικά προϊόντα (καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες), συνολικού ποσού 125.438 ευρώ.

Το οικογενειακό εισόδημά της είναι: 311 ευρώ από επίδομα πρόνοιας και τη σύνταξη του άνδρα της που φτάνει τα 722 ευρώ το μήνα. Μόνο περιουσιακό της στοιχείο είναι μια κύρια κατοικία 73 τ.μ, που μοιράζεται με το σύζυγό της.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στην ρύθμιση του νόμου 3869/2010, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο:

1) Αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της οφειλέτιδας
2) Διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της
3) Την καταβολή του ποσού 20 Ευρώ μηνιαίως, συμμέτρως διανεμόμενο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών της και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών
4) Περίοδο χάριτος τεσσάρων ετών
5) Μετά την περίοδο χάριτος των τεσσάρων ετών, καταβολή μηνιαίας δόσης, 20 Ευρώ, για τη διάσωση της κατοικίας.

Συμπερασματικά, το Ειρηνοδικείο Χανίων, αποφάσισε, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, σώζοντας το σπίτι της οικογένειας από τον πλειστηριασμό, ρυθμίζοντας το χρέος με ορισμό δόσης μόνο 20 Ευρώ για τέσσερα έτη, δηλαδή, η δανειολήπτρια στα τέσσερα έτη θα έχει καταβάλλει μόνο 960 Ευρώ.

 

Σχόλια