Ειρ.Ηρακλείου 1176/2014: απόφαση ρύθμισης, για συνταξιούχο 82 ετών

0

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου,  με την υπ. αρ.1176/2014 απόφαση του, έσωσε  όλη την περιουσία συνταξιούχου του Ι.Κ.Α, χρεωμένου σε μία Τράπεζα, ως εγγυητής καταναλωτικού δανείου της κόρης του.

 

Ειδικκότερα, η απόφαση αφορά σε δανειολήπτη ηλικίας 82 ετών, έγγαμο, πατέρα με τρία ενήλικα παιδιά, με μοναδικό εισόδημα από την σύνταξή του. Με  την υπ.αρ. 1176/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου,  ο Ηρακλειώτης δανειολήπτης , έσωσε την κύρια κατοικία του, αλλά και όλη του  την περιουσία, με καταβολή μηνιαίας δόσης 100 ευρώ, για μια πενταετία, ήτοι 60 δόσεις x100 ευρώ = 6000 ευρώ, χωρίς  τόκο, για την αρχική οφειλή του, ως εγγυητής καταναλωτικού δανείου, συνολικού ποσού 29.065,40 ευρώ. Έτσι, το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου αποδέχθηκε τη σχετική αίτηση, ρύθμισε τις οφειλές του αιτούντος, εξαιρώντας από τυχόν εκποίηση την κυρία κατοικία του αιτούντος. Παράλληλα του χορήγησε περίοδο χάριτος πέντε (5) ετών.Τέλος, για τη διάσωση του συνόλου της περιουσίας του οφειλέτη, ο τελευταίος υποχρεούται στην καταβολή μηνιαίας δόσης 238,64 ευρώ, ποσό το οποίο ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητές του.

Σχόλια