Ειρ.Ιεράπετρας: προσωρινή διαταγή για την προστασία της περιουσίας δανειολήπτη και ρύθμιση των χρεών του

0

Επίσης ορίστηκε η μηνιαία δόση στα 400 ευρώ/μήνα, έως τη συζήτηση της κυρίας αίτησης που έχει οριστεί για τις 21 Οκτωβρίου του 2016.
Ο δανειολήπτης στο παρελθόν διατηρούσε Ομμόρυθμη Εταιρεία της οποίας τη λειτουργία διέκοψε αλλά για όσο χρονικό διάστημα διατηρούσε την επιχείρηση κατέβαλε κανονικά τις οφειλές του προς τους πιστωτές του.

Στη συνέχεια ασχολήθηκε ως αγρότης αλλά τελικά πούλησε τα αγροκτήματα που κατείχε και προσπάθησε έως σήμερα να επιβιώσει από ένα μηνιαίο μίσθωμα 1.000 ευρώ.

Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας έλαβε υπόψη του ότι ο δανειολήπτης έχει ήδη περιέλθει χωρίς δόλο σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του και τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης του νόμου, αποφάσισε στο πλαίσιο της προσωρινής διαταγής και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης να μην ρευστοποιηθεί η περιουσία του καθώς και να οριστεί μηνιαία δόση στα 400 ευρώ ανά μήνα μέχρι τη δικάσιμο.