Ειρηνοδικείο Ηρακλείου: “Ρύθμιση ανάσα” στις ληξιπρόθεσμες οφειλές δημοτικής υπαλλήλου

0

Σύμφωνα με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης η 51χρονη ένοιωσε να έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, συνολικού ποσού χρέους 244.576,48 ευρώ, χωρίς δική της υπαιτιότητα καθώς ο μισθός της μειώθηκε από το 2010 μέχρι τον Αύγουστο του 2013 κατά 523,14 ευρώ και παράλληλα ο σύζυγός της υπέστη αντίστοιχη μείωση στα εισοδήματά του. Η εν λόγω δανειολήπτρια είχε δανειοδοτηθεί από έξι τράπεζες εκ των οποίων στις δύο είχε εκχωρήσει κράτηση δόσης απευθείας από τον μισθό της, στην μία της γινόταν παρακράτηση 400.21 ευρώ/μήνα και στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 232,79 ευρώ /μήνα.

Πίστευε ότι με την βοήθεια των εισοδημάτων του συζύγου της ο οποίος διατηρεί επιχείρηση χονδρικής πώλησης στην πόλη του Ηρακλείου, θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις δανειακές της απαιτήσεις. Ωστόσο, και ο ίδιος υπέστη μείωση του εισοδήματος του και του κέρδους του, λόγω της γενικότερης κρίσης και εν τέλει της υπολειτουργίας της επιχείρησής του, πράγμα που τον εμπόδισε στην στήριξη των δανειακών τους υποχρεώσεων τόσο του ίδιου όσο και της συζύγου του.

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, στα πλαίσια του ν.3869/2010,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν.4161/2013, και αφού έλαβε υπόψη του οτι η δανειολήπτρια έχει ήδη περιέλθει χωρίς δόλο σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της τα δε χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης του νόμου, αποφάσισε στο πλαίσιο της προσωρινής διαταγής και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, στη δικάσιμο που έχει οριστεί για τις 12 Νοεμβρίου 2019 απαγόρευσε κάθε μορφής πράξη εκτέλεσης εις βάρος της όπως και οποιουδήποτε καταδιωκτικού μέτρου κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας της δανειολήπτριας. Επίσης, διέταξε τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της και απαγόρευσε τόσο στην τράπεζα όσο και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων να παρακρατούν οποιοδήποτε ποσό από τον μισθό της μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης που ορίστηκε για το 2019. Παράλληλα, επέβαλε στη δανειολήπτρια την καταβολή μηνιαίας δόσης για 60 μήνες (πενταετία ) ποσού 250 Ευρώ. Η δανειολήπτρια, πέραν της κυρίας κατοικίας, διαθέτει και άλλη περιουσία όπως ενα Ι.Χ αυτοκίνητο, όμως το Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να προστατευτεί το σύνολο της περιουσίας της δανειολήπτριας έως την κύρια δίκη της ρύθμισης των δανειακών της οφειλών.

Όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή της, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, “η απόφαση αυτή χαρακτηρίστηκε , όχι μόνο για την συγκεκριμένη δανειολήπτρια αλλά και για όλη την οικογένεια ,”ρύθμιση ανάσας ” διότι παρότι έχει χρέη και ο σύζυγος τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας απέκτησαν “ομπρέλα προστασίας” με δικαστική απόφαση εμμέσως “.

 

Σχόλια