“Κούρεμα” χρέους δανειολήπτη κατά 55.5 τοις εκατό

0

Η υπόθεση αφοράς 34χρονο δημοτικό υπάλληλο, με ανήλικο τέκνο και άνεργη σύζυγο, χωρίς περιουσιακά στοιχεία και με συνολικές οφειλές από ληξιπρόθεσμα δάνεια και πιστωτικές κάρτες, ύψους 43.073 ευρώ. Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά, ο εν λόγω υπάλληλος, λόγω των επανειλημμένων περικοπών του μισθού του και των αυξημένων εξόδων συντήρησης της οικογένειάς του, περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής και εξυπηρέτησης των δόσεων των τραπεζικών του δανείων.

Το Ειρηνοδικείο, με την υπ’ αριθμ.139/2013 απόφασή του [PDF], διέταξε την υπαγωγή του υπαλλήλου στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010 για την ανακούφιση των δανειοληπτών, ορίζοντας 4ετή περίοδο αποπληρωμής του χρέους, του οποίου διέταξε το «κούρεμα» κατά 55,5 %, περισσότερο δηλαδή από το μισό της συνολικής οφειλής.

Σύμφωνα με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Ε.Π.Κ Κρήτης), η οποία και ανέλαβε την εκπροσώπηση του υπερχρεωμένου δανειολήπτη, η απόφαση αυτή αποτελεί ένα ακόμα μήνυμα, για το ότι η ένταξη στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αποτελεί τη μόνη και πλέον αποτελεσματική λύση στα πιεστικά προβλήματα των υπερχρεωμένων πολιτών και δανειοληπτών.