Ειρηνοδικείο Λάρισας: Διαγραφή χρεών δανειολήπτη σε ποσοστό 44,5 τοις εκατό

0

 Τη διαγραφή χρεών δανειολήπτη σε ποσοστό 44,5% αποφάσισε το Ειρηνοδικείο της Λάρισας. Το χρέος του συνταξιούχου στρατιωτικού αφορούσε οφειλές 135.072,58 ευρώ και ήταν προς δύο τράπεζες. Ο συνταξιούχος διέθετε μηνιαίο εισόδημα 1.072 ευρώ και το δικαστήριο έκρινε ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 δεν πρέπει να διαταχθεί η εκποίηση του αυτοκινήτου του, διότι είναι μικρής αξίας και χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις του συνταξιούχου και της οικογένειάς του. Επίσης, το Ειρηνοδικείο αποφάσισε ότι ο δανειολήπτης θα πρέπει να καταβάλει για την μεν πρώτη πιστώτρια τράπεζα το ποσό των 455,11 ευρώ επί 48 μήνες, για τη δε δεύτερη το ποσό των 44,89 ευρώ επί 48 μήνες. Παράλληλα, εξαιρεί από την εκποίηση το ½ εξ αδιαιρέτου μίας οικίας που είναι η κύρια κατοικία του και επιβάλει την υποχρέωση να καταβάλλει προς την (Α) τράπεζα το ποσό των 354,17 ευρώ επί 144 μήνες.

Πριν την έκδοση της απόφασης, ο δανειολήπτης είχε υποστεί παρακράτηση από την σύνταξη του,  ποσού 268 ευρώ από το νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο, έναντι των 44,89 ευρώ που θα καταβάλλει εφεξής επί 48 μήνες.

 

Σχόλια