Ειρηνοδικείο Χανίων 286/2015: Μηδενικές δόσεις, για δανειολήπτη, με αναπηρία

0

Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο Χανίων με την υπ. αρ. 286/2015 απόφασή του,

Δέχεται την αίτηση,
Ρυθμίζει τα χρέη των αιτούντων, και ειδικότερα:
α) ορίζει για τον σύζυγο την καταβολή “μηδενικών δόσεων” για μία τριετία, λόγω αναπηρίας και μη εργασίας. β) ορίζει για την σύζυγο την καταβολή 120 ευρώ, μηνιαίως για μια τριετία (36 μήνες Χ120=4.320 ευρώ).
Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία, ιδιοκτησίας του συζύγου.
Χορηγεί περίοδο χάριτος τριών ετών, για την καταβολή δόσεων από τον σύζυγο.

Επιβάλλει στον σύζυγο ,για την διάσωση της κατοικίας του, μετά από τριετία, την καταβολή μηνιαίας δόσης  156,6 ευρώ, επί 20 έτη δηλ.20Χ12=240Χ156,6=37.584 ευρώ. Απαλλάσσει την οικογένεια από χρέος ποσού 17.515 ευρώ,

Επί της ουσίας της υπόθεσης, πρόκειται για δανειολήπτες ηλικίας 65 και 59 ετών, αντίστοιχα.Ο σύζυγος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και σήμερα βρίσκεται ανάπηρος, με ποσοστό αναπηρίας 55%. Είναι δε γονείς δύο ενηλίκων τέκνων, οι οποίοι έχουν συνολική οφειλή στην τράπεζα 60.416,97 ευρώ.

Τέλος, σημειώνεται ότι (1) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με την διαμεσολάβηση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, βάσει του άρθρου 2 του Ν.3869/210, ενώ (2) εξαιρέθηκε από την ρευστοποίηση η κύρια κατοικία  του δανειολήπτη, και (3) ορίστηκαν “μηδενικές καταβολές” για τον σύζυγο, του οποίου το εισόδημα είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας.