Ειρηνοδικείο Χανίων: Ρύθμιση χρεών ξενοδοχοϋπαλλήλου

0

Ο ξενοδοχοϋπάλληλος είχε χρεωθεί σε δύο Τράπεζες, σε αρκετά πιστωτικά προϊόντα.
Το Ειρηνοδικείο αποφάσισε την καταβολή και στις δύο πιστώτριες Τράπεζες , αναλογικά του χρέους του μηνιαίας δόσης προς αυτές ύψους 150 Ευρώ, μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης στις 4 Δεκεμβρίου του 2020. Επίσης, ο ξενοδοχοϋπάλληλος κατάφερε να συνδικαστεί από το ίδιο δικαστήριο και η αίτηση της συζύγου του, η οποία είναι συνοφειλέτρια στεγαστικού δανείου.

Το δικαστήριο απόφάσισε για την περίπτωση της συζύγου, να καταβάλλει για τη δική της δανειοδότηση, μηνιαία δόση 50 ευρώ.
Οι δύο οφειλέτες δήλωσαν αδυναμία να καταβάλουν τις οφειλές τους εξαιτίας της μείωσης των εισοδημάτων τους, με αποτέλεσμα να θελήσουν την ένταξή τους στο ν.3869/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε, ακολουθώντας τα βήματα όπως αυτός ορίζει με την υποστήριξη του Φορέα τους (Ε.Π.Κ.Κρήτης).