Ειρ.Καβάλας: Πλήρης απαλλαγή άνεργης δανειολήπτριας

0

Με μία ιδιαίτερα σημαντική απόφασή του το Ειρηνοδικείο Καβάλας, απάλλαξε πλήρως από την υποχρέωση καταβολής χρηματικών δόσεων προς τις τράπεζες, άνεργη δανειολήπτρια, οι συνολικές οφειλές της οποίας ανέρχονταν στο ποσό των 300.000 ευρώ. Η δανειολήπτρια διέθετε μηδενικό εισόδημα, ενώ το εισόδημα του συζύγου της κυμαινόταν περί τα 380 ευρώ, μηνιαίως.

Η δανειολήπτρια, με τη συνδρομή της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας, κατάθεσε το 2010 σίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού προς τις πιστώτριες τράπεζες, η οποία δεν έγινε δεκτή από τις τελευταίες.  Με το πρακτικό αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού το οποίο εκδόθηκε στη συνέχεια, η δανειολήπτρια κατέθεσε στο Ειρηνοδικείο Καβάλας, αίτηση δικαστικής ρύθμισης των χρεών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του “Νόμου Κατσέλη”.

Το Ειρηνοδικείο Καβάλας, με απόφασή του τον Ιανουάριο του 2012,  όρισε μηνιαίες δόσεις ύψους εκατό ευρώ, για 48 συνολικά μήνες. Λόγω μεταβολής των υφισταμένων συνθηκών και συγκεκριμένα επειδή από το Μάιο του 2013 η δανειολήπτρια έμεινε άνεργη, η ίδια κατέθεσε νέα αίτηση για τον εκ νέου προσδιορισμό του ύψους της μηνιαίας δόσης της.  

Εξετάζοντας τη νέα αίτησή της, το Ειρηνοδικείο Καβάλας, αποφάσισε την πλήρη απαλλαγή της δανειολήπτριας από το σύνολο των οφειλών της, συνολικού ποσού 300.000 ευρώ.
 
 

Σχόλια