Ειρ.Χανίων 810/2014: πληρωμή των δόσεων και στο ταμείο παρακαταθηκών

0

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, με την υπ’ αρ. 810/2014 απόφασή του, διέσωσε την περιουσία άνεργης δανειολήπτριας, η οποία διατηρούσε δάνεια σε δύο τράπεζες – καταναλωτικά και πιστωτικές κάρτες – δημιουργώντας παράλληλα σημαντικό προηγούμενο σχετικά με τον τρόπο καταβολής της ορισθείσας από το Δικαστήριο δόσης, σε περίπτωση μετακίνησης του δανείου. του δανειολήπτη.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας η εν λόγω δανειολήπτρια είναι μέλος, η υπόθεση αφορά έγγαμη, άνεργη δανειολήπτρια 56 ετών, με μηνιαίο εισόδημα 416 ευρώ και του συζύγου της 125 ευρώ.

Με την υπ.αριθμ. 810/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, σώθηκε η κύρια κατοικία της δανειολήπτριας καθώς και όλη η υπόλοιπη περιουσία της με την καταβολή μηνιαίας δόσης 60 ευρώ, για μια πενταετία ήτοι 60 δόσεις Χ 60 ευρώ = 3.600 ευρώ, χωρίς τόκο.

Πιό αναλυτικά, με την ανωτέρω απόφασή του, το Ειρην. Χανίων δέχεται την αίτηση της δανειολήπτριας, ρυθμίζει τις οφειλές της προς τις τράπεζες ενώ εξαιρεί της εκποίησης και το μοναδικό μεταφορικό μέσο της αιτούσας, ήτοι ένα Ι.Χ αυτοκίνητο, εμπορικής αξίας 9000 ευρώ.

Επιπλέον με την ίδια απόφαση παρέχεται η δυνατότητα στην δανειολήπτρια, στην περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ μέρους των Πιστωτριών Τραπεζών ή ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος ή ο εκκαθαριστής ή ο οποιοσδήποτε νόμιμος εκπρόσωπος ή υπάλληλος αυτών, για οποιονδήποτε λόγο κωλύεται προσωρινώς ή αρνηθεί την εκ μέρους της καταβολή των πάσης φύσεως οριζομένων δόσεων δια της παρούσας, να καταθέτει αυτή το αντίστοιχο ποσό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, παρακρατώντας η ίδια το εκάστοτε παραστατικό του τελευταίου αυτού Ταμείου μέχρι να το ζητήσει εγγράφως ο νόμιμος δικαιούχος του.

Σχόλια