Πρόγραμμα Προφορικών Εξετάσεων Διαγ. Ειρηνοδικών (Εβδομάδας 19-22/10/2015)

0

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2

Η Εξεταστική Επιτροπή του Διαγωνισμού των Ειρηνοδικών συνεδρίασε σήμερα 12 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30 και αποφάσισε:

Το πρόγραμμα για την εβδομάδα από 19 Οκτωβρίου 2015 έως και 22-10-2015 ορίζεται ως ακολούθως:

Για την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 16.00΄ καλούνται να εξετασθούν οι υποψήφιοι με επώνυμο από ΒΑΡΟΥΧΑ Καλλιόπη του Λεωνίδα έως και ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ Ζαφειρούλα του Αναστασίου.

Την ίδια ημέρα θα εξετασθεί και η υποψήφια ΧΑΣΑΠΗ Ειρήνη του Δημητρίου.

Για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 16.00΄ καλούνται να εξετασθούν οι υποψήφιοι με επώνυμο από ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ Γεώργιος-Αλέξανδρος του Παναγιώτη έως και ΒΟΥΛΚΙΔΗΣ Τηλέμαχος του Κλεάνθη.

Για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 16.00΄ καλούνται να εξετασθούν οι υποψήφιοι με επώνυμο από ΒΟΥΛΤΣΙΔΟΥ Δούκισσα του Γεωργίου έως και ΓΑΡΟΥΦΑ Μαρία του Δημητρίου.

Για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 16.00΄ καλούνται να εξετασθούν οι υποψήφιοι με επώνυμο από ΓΑΡΟΥΦΟΣ Θεοφάνης του Αποστόλου έως και ΓΙΑΚΗ Αλεξάνδρα του Παναγιώτη.

Tην Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 δεν θα πραγματοποιηθούν οι προφορικές εξετάσεις, λόγω κωλύματος μελών της Επιτροπής.

Αθήνα 13 Οκτωβρίου 2015

Με εντολή Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής
Η Γραμματέας

Χρυσάνθη Σημαντήρα
 

Σχόλια