Εισαγγελέας ΑΠ: Αντισυνταγματικό το ειδικό καθεστώς τόκων υπερημερίας για την ΕΡΤ Α.Ε

0

Εμμένει στην άποψή του περί αντισυνταγματικότητας της διάταξης του ν.1230/1987 περί διαφοροποιήσεως του ύψους του επιτοκίου για τον προσδιορισμό του τόκου υπερημερίας για την ΕΡΤ Α.Ε., βάσει της οποίας η τελευταία καταβάλλει στους πιστωτές της τον προνομιακό τόκο υπερημερίας του Δημοσίου, δηλαδή το 6%, ο Eισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Τεντές, με δεύτερη εισήγηση επί του θέματος την οποία πραγματοποίησε ενώπιον της Ολομέλειας.

Συγκεκριμένα ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός τόνισε ότι η επίμαχη διάταξη, εφόσον δε συντρέχει κάποιος λόγος άμεσου δημοσίου συμφέροντος που να καθιστά την προνομιακή μεταχείριση της ΕΡΤ Α.Ε έναντι των πιστωτών της και τη διαφοροποίησή της με το ισχύον για τους λοιπούς ιδιώτες πλαίσιο ανεκτή, προσκρούει τόσο στο άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγματος περί ισότητας όσο και στο άρθρο 6 παρ.1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Eισαγγελέα οι τόκοι των χρεών της ΕΡΤ Α.Ε πρέπει να υπολογίζονται βάσει του εκάστοτε τρέχοντος επιτοκίου της αγοράς.

Η Ολομέλεια – η οποία έχει ήδη δεχθεί με απόφαση του περασμένου έτους (4/2012) το ανεπίτρεπτο της επέκτασης του αρ. 21 του Κώδικα Νόμων περί Δικών του Δημοσίου στη λειτουργία της ΕΡΤ Α.Ε- επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή της.

Σχόλια