Εισαγγελία ΑΠ: Απόδοση διαβατηρίου μετά από την άρση του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

0

Με την υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 4728/13.11.2014 Γνωμοδότηση, ο Ανιειισαγγελέας του Α.Π.,
κ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης, απαντώντας σε ερώτηση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με την απόδοση ή μη διαβατηρίου, μετά από την άρση του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αναφέρει ότι το ταξιδιωτικό έγγραφο που αφαιρέθηκε, πρέπει να επιστρέφεται στον νόμιμο κάτοχο μετά την άρση της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Σύμφωνα με τους ορισμούς των διατάξεων του άρθρου 282 παρ. 1 και 2 ΚΠΔ και εκείνων των άρθρων 1 παρ. 1, 2 και 5 παρ. 2 του Π.Δ. 25/2004 που αφορά στις «Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών», συνάγεται ότι, με την προϋπόθεση ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για κακούργημα ή πλημμέλημα, τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών, είναι δυνατόν να επιβληθούν σε βάρος του τελευταίου, ως μέτρο δικονομικού καταναγκασμού, οι ενδεικτικώς διαλαμβανόμενοι στο άρθρο 282 ΚΠΔ περιοριστικοί όροι, με τους οποίους σκοπείται η αποτροπή του κινδύνου τέλεσης νέων εγκλημάτων και η εξασφάλιση ότι ο κατηγορούμενος θα παραστεί οποτεδήποτε στην ανάκριση ή στο Δικαστήριο.

Εάν, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης, εκλείψει ο λόγος επιβολής των περιοριστικών όρων, μπορεί ο ανακριτής, αυτεπαγγέλτως, ή με πρόταση του Εισαγγελέα ή και κατόπιν αιτήσεως εκείνου στον οποίο έχουν επιβληθεί οι περιοριστικοί όροι, να άρει ή να αντικαταστήσει αυτούς με άλλους (άρθρο 286 ΚΠΔ). Σε περίπτωση άρσης του συγκεκριμένου περιοριστικού όρου, το διαβατήριο που έχει αφαιρεθεί, πρέπει να παραδίδεται στο νόμιμο κάτοχο του, διότι δεν νοείται η περί άρσεως του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα απόφαση των αρμόδιων δικαστικών αρχών να παραμένει ανενεργή και ανεκτέλεστη, εξαιτίας της άρνησης των αστυνομικών αρχών να παραδώσουν το διαβατήριο στον κάτοχο του, με επίκληση της άσκησης ποινικής δίωξης κατά του τελευταίου, για την ίδια, πράξη, στην οποία αφορά η άρση του επιβληθέντος περιοριστικού όρου, ως δικαιολογητικού λόγου.