Εισαγγελική έρευνα για τα Κρατικά Λαχεία

0

Έρευνα σχετικά με τις καταγγελίες που αφορούν την εταιρεία «Ελληνικά Λαχεία», πρόκειται να διενεργήσει ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, κ. Χ. Τζώνης, μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Ειδικότερα, αντικείμενο της έρευνας θα αποτελέσουν οι καταγγελίες της πλειοδότριας εταιρείας για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου του ΟΠΑΠ, EMMA DELTA, η οποία ισχυρίζεται, ότι η κυρωθείσα σύμβαση παραχώρησης[PDF] 12ετούς εκμετάλλευσης των κρατικών λαχείων στην εταιρεία ειδικού σκοπού «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε», δε συνεπάγεται καμία ωφέλεια για το ελληνικό Δημόσιο.

Βάσει του υλικού που διαβίβασε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, κα Π.Φάκου στον κ. Τζώνη, προκύπτουν δύο βασικά ζητήματα, τα οποία και πρέπει να διερευνηθούν:

Α) ο ρόλος του ΟΠΑΠ στη σύμπραξη ΟΠΑΠ-ΙΝΤΡΑΛΟΤ-Scientific Games –LOTTOMATICA Σύμφωνα με τη διακήρυξη της σύμβασης, κυρίαρχο ρόλο στο ως άνω σχήμα πρέπει να έχει ο ΟΠΑΠ, κάτι που -σύμφωνα με τις καταγγελίες- δε συμβαίνει, καθώς, παρόλο που ο ΟΠΑΠ έχει
7 εκπροσώπους στο ΔΣ έναντι 4 των άλλων εταιρειών, για κρίσιμα ζητήματα απαιτείται πλειοψηφία 8 μελών.

Β) η νομιμότητα της συμφωνηθείσας προμήθειας: στη σύμβαση για την προμήθεια των μετόχων Intralot-Scientific Games προβλέπεται ποσοστό 3,3% επί των εισπράξεων, το οποίο η καταγγέλλουσα εταιρεία θεωρεί πολύ υψηλό, καθώς θεωρείται αρκετά μεγαλύτερο από τα κρατούντα στη διεθνή αγορά.

Σημειώνεται τέλος, ότι σε περίπτωση που από τη σχετική εισαγγελική έρευνα προκύψουν ποινικές ευθύνες κρατικών αξιωματούχων, της υπόθεσης θα επιληφθεί και η αρμόδια για ζητήματα διαφθοράς, Εισαγγελική λειτουργός.
 

Σχόλια