ΕισΑΠ: Εγκύκλιος για την ποινική αντιμετώπιση προσβολών κατά του περιβάλλοντος

0

Αθήνα 15/5/2017
Αρ. Πρωτ. 4234
Αρ. Εγκ. 3

Προς τους Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι’ αυτών στους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών Περιφερείας τους

Θέμα ” Οδηγίες για την ποινική αντιμετώπιση προσβολών κατά του περιβάλλοντος”

Ι. ΜΕ τις διατάξεις του Συντάγματος, ιδίως με το άρθρο 24 παρ. 1 και 6, το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον έχουν αναχθεί σε αυτοτελές προστατευόμενο αγαθό. Με τη διάταξη αναγνωρίζεται η δεσπόζουσα θέση του περιβάλλοντος και κατοχυρώνεται η αυτοτελής προστασία του. Συνιστά δε προσβολή και επί του  όλου δικαιώματος της προσωπικότητας η διατάραξη αυτής με δυσμενείς και παράνομες επιδράσεις στα περιβαλλοντικά αγαθά. Το ποινικό μας οπλοστάσιο με πυλώνες τους βασικούς νόμους 1650/1986, 743/70, 4042/2012 & τις οδηγίες 2008/99 Εισ. 2008/98/ΕΚ, επιστρατεύεται, παράλληλα με τις αστικές και διοικητικές κυρώσεις, για να ανταποκριθεί στη συνταγματική υποχρέωση προστασίας του περιβάλλοντος.

ΙΙ. Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τις προηγηθείσες εγκυκλίους 9.2007, 5/2013, 6/2013, 7/2013 και 8/2013, έχει ζητήσει την εγρήγορση και την άμεση παρέμβαση σας όταν προσβάλλεται το περιβάλλον. Ενόψει της θερινής περιόδου που οι προσβολές, αυτές από πυρκαϊές, απόρριψη λυμαάτων, εκπομπή ρύπων κλπ εμφανίζουν, υπενθυμίζουμε την υποχρέωση τήρησης των εγκυκλίων αυτών και παρακαλούμε για το αυτονόητο, αδιάλειπτο ενδιαφέρον σας στην πρόληψη και τον κολασμό αξιόποινων πράξεων κατά του περιβάλλοντος.

Οι υπαίτιοι, των αυτοφώρων εγκλημάτων, θα πρέπει να συλλαμβάνονται και στην περίπτωση των πλημμελημάτων να πραπέμπονται κατά την διαδικασία των άρθρων 417 επομ. συντεχόντων βεβαίως των νομίμων όρων.

Ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Βασίλειος Πλιώτας

Σχόλια